มะม่วงแรด ลักษณะโดดเด่น รสชาติดี

มะม่วงแรด มีชื่อเสียงมาใกล้ๆ กับ เขียวเสวย หนองแซง

ปัจจุบัน แหล่งผลิตขึ้นชื่ออยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนี้มะม่วงอร่อย เพราะบางช่วง ดินเจอสภาพ 3 น้ำ คือ “น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม” ปรากฏการณ์นี้ส่งผลทำให้ผลไม้รสชาติดี คล้ายๆ กับพื้นที่ปลูกส้มโอขาวใหญ่ ของจังหวัดสมุทรสงคราม

มะม่วงแรด เป็นมะม่วงพันธ์เบา เจริญเติบโตเร็ว มีลักษณะเป็นพุ่มค่อนข้างทึบ

ใบมีขนาดปานกลาง ผลตรงกลางมีลักษณะกลม หัวอ้วนใหญ่มีปลายแหลมเล็กน้อย ผิวเป็นคลื่นไม่เรียบ มีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัด ที่เรียกว่า มีนอ ตรงส่วนบนด้านหลัง แต่บางผลและบางต้นจะไม่มี

อัตราส่วนโดยเฉลี่ยของความยาว : ความกว้าง : ความหนา เท่ากับ 1.9 : 1 : 1 ลักษณะ เปลือกและผิวค่อนข้างหนาและเหนียว

เมื่อดิบ มีรสเปรี้ยวจัด เมื่อแก่จัดมีรสหวานอมเปรี้ยว
ผลสุก ผิวเป็นสีเหลือง เนื้อเหลือง รสหวาน มีเสี้ยนค่อนข้างมาก

ระหว่างนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีงานมะม่วง ผู้จัดงานเชิญชวนไปซื้อหาผลผลิตคุณภาพดี ซึ่งมีมะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงขายตึก มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงแรด และพันธุ์อื่นๆ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าเกษตรในท้องถิ่น

 

ขอบคุณ…ภาพมะม่วงจาก คุณนงนารถ ห่วงเจริญ ผู้ปลูกมะม่วง อ.บางคล้า