สกัดราคาปาล์มดิบร่วง!! คน. ประกาศราคากลางคุม-ห้าม รง. หยุดซื้อพร้อมกัน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยากรณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2561 จำนวน 15.18 ล้านตัน สูงกว่า ปี 2560 ที่มีผลผลิต14.24 ล้านตัน หรือสูงขึ้น 6.60% ขณะที่ความต้องการใช้ทรงตัว ประกอบกับสต๊อกปลาย ปี 2560 อยู่ในระดับสูง จะส่งผลให้ทั้ง ปี 2561 มีปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกิน ซึ่งภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆ ดูแล อาทิ เร่งรัดให้ส่งออกเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณในประเทศและปรับสมดุลน้ำมันปาล์มให้อยู่ในระดับเหมาะสม

ทั้งนี้ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561 ราคาผลปาล์ม ในแหล่งผลิตสำคัญ คือ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ราคาลดลงเหลือ กิโลกรัม (กก.) ละ 3.30 บาท ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบ กก. ละ 19.25 บาท ขณะที่ราคาตลาดโลก อ้างอิงมาเลเซีย ลดลงเช่นกัน เหลือ กก. ละ 19.50 บาท

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้หารือประเด็นปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ และมีมติมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์หารือผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหา กรมจึงเรียกหารือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม และเห็นชอบร่วมกันให้ประกาศราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ โดยกำหนดให้โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม ผู้ผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ผู้ประกอบการซื้อหรือขายน้ำมันปาล์ม (Trader หรือ Broker) และผู้ซื้อน้ำมันปาล์มดิบทั่วไปรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบที่ส่งมอบ ณ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในราคาไม่ต่ำกว่า กก. ละ 19.00 บาท โดยจะพิจารณาทบทวนราคาทุก 2 สัปดาห์ และขอให้โรงงานสกัดต้องรับซื้อผลปาล์มน้ำมันในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

“จะกำกับดูแลอย่างเข้มงวด หากพบว่าผู้ประกอบการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบต่ำกว่าราคาที่กำหนด อาจเข้าข่ายกระทำความผิด ตามมาตรา 29 ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งได้มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในบางพื้นที่หยุดรับซื้อผลผลิต และปิดซ่อมบำรุงเครื่องจักรพร้อมกัน กรมจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่มีโรงงานสกัด ขอให้บริหารจัดการไม่ให้โรงงานสกัดหยุดหรือปิดรับซื้อพร้อมกัน” นายบุณยฤทธิ์ กล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์