หนุนเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ศรีสะเกษ – นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาชีพเสริมชาวสวนยาง กิจกรรมตลาดนัดไก่พื้นเมือง ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีการจัดตลาดนัดไก่พื้นเมืองเป็นครั้งแรก มีสมาชิกนำไก่พื้นเมืองมาจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการจำนวนมาก พร้อมทั้งมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการขยายตลาดนัดเพื่อเป็นตลาดขายไก่พันธุ์พื้นเมือง

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน