พณ.ผุดเกณฑ์รับมือสงครามค้า คุมเข้มยี่ห้อต่างชาติไหลทะลักไทย มองหาตลาดส่งออกใหม่-รุกอินเดีย

กระทรวงพาณิชย์มองสงครามซีเรียยังไม่กระทบไทย พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดหวั่นเกิดสงครามการค้าสหรัฐ-จีน เตรียมพร้อมมาตรการรับมือ ทั้งหาตลาดส่งออกใหม่ใช้มาตรการป้องกันสินค้าจากต่างประเทศไหลทะลักเข้าไทย เดินหน้าทำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจไทย-อินเดีย ขยายการค้าการลงทุนป้องกันความเสี่ยงจากภาวะตึงเครียด ปลื้มอินเดียสนลงทุนในอีอีซี

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศซีเรียนั้น ขณะนี้ยังไม่กระทบกับการค้าของประเทศไทย และฝ่ายความมั่นคงของไทยเองได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและคาดว่าสถานการณ์จะไม่ลุกลาม ขณะที่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้น แม้ขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อไทย แต่ไทยเป็นประเทศเล็ก อาจจะได้รับผลกระทบได้หาก 2 ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นของโลกมีมาตรการหรือดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดสงครามการค้าขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมมาตรการต่างๆ ปกป้องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแล้ว อีกทั้งมองหาตลาดใหม่สำหรับการส่งออก และเตรียมใช้มาตรการป้องกันไม่ให้สินค้าจากประเทศอื่นๆ ไหลทะลักเข้ามาจนกระทบต่อการค้าสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ หากเกิดการกีดกันทางการค้า และมีสงคราม  ทางการค้าเกิดขึ้นจริง

นางสาวชุติมา กล่าวว่า แนวทางหนึ่งในการเพิ่มตลาดส่งออก คือ เดินหน้าในการทำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและอินเดีย เพื่อขยายการค้าการลงทุน รวมถึงป้องกันความเสี่ยงจากภาวะการค้าที่ตึงเครียด โดยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยออกไปลงทุนในอินเดียมากขึ้น เพราะเห็นถึงโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวสูง และจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ทำให้ไทยสามารถเชื่อมโยงการเดินทาง การขนส่ง และระบบโลจิสติกส์กับอินเดียได้ และสนับสนุนเรื่องการค้าระหว่างกัน

นางสาวชุติมา กล่าวว่า ขณะที่อินเดียให้ความสนใจจะลงทุนในไทยในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ด้วย เนื่องจากมั่นใจและมองว่าไทยมีศักยภาพในการลงทุน เห็นได้จากปีที่ผ่านมาไทยและอินเดียมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 10,385 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 34% โดยไทยส่งออกไปอินเดียเป็นมูลค่ากว่า 6,400 ดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่วนใหญ่เป็นเม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ รวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับ โดยอินเดียเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในเอเชียใต้

นางสาวชุติมา กล่าวว่า ส่วนการลงทุนระหว่างไทยกับอินเดีย มีมูลค่ารวมกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเข้าลงทุนในอินเดียกว่า 8,144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่ลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป รวมไปถึงอุตสาหกรรมเหมืองแร่และชิ้นส่วนยานยนต์

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน