ภายในวิกฤต “ราคาข้าว”ละเอียดอ่อน จากมือที่มองไม่เห็น จากกลไกราคา

หากคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว(บนข.)เห็นชอบด้วยกับมาตรการ”จำนำยุ้งฉาง”

ถือว่าเป็น”เรื่องดี”กับ”ชาวนา”

แต่ภายในมาตรการอันเป็น”เรื่องดี”นี้ก็มากด้วยความละเอียด อ่อนอย่างเป็นพิเศษ

มิใช่เพราะว่ามีคำว่า “จำนำ”

มิใช่เพราะว่าเท่ากับเป็นการหยิบยืม “แนวทาง” ในแบบของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาใช้

อันเท่ากับเป็น”ประชานิยม”

หากแต่จุดสำคัญอย่างยี่งยวดที่หลายคนอาจมองข้ามไป ไม่ว่าจะเจตนา หรือไม่เจตนาก็ตาม

นั่นก็คือ จำนวนเงินในการ”จำนำ”

การกำหนดเพดานไม่ว่าจะอยู่ที่ตันละ 10,000 หรือ 11,000 บาท มากด้วยความล่อแหลม

ล่อแหลมและ”ละเอียดอ่อน”

 

จากรายงานที่ปรากฏเป็นลำดับมาจำนวนเงินมีความแตกต่างกันระ หว่างกระทรวงพาณิชย์ กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พาณิชย์เห็นว่าน่าจะเป็น 10,000 บาท

เกษตรและสหกรณ์เห็นว่าน่าจะเป็น 11,000 บาทต่อตันจึงถือว่าเหมาะสม

ตัวเลขนี้”สะท้อน”อะไร

1 สะท้อนว่าราคาที่เคยซื้อขายในราคาตันละ 6,000-6,500 บาทนั้น ต้องยอมรับว่า”สาหัส”

เพราะที่เหมาะสมน่าจะอยู่ 10,000 หรือ 11,000 บาท

ตรงช่องห่างระหว่าง 6,000-6,500 บาท กับ 10,000-11,000 บาทนั่นแหละสำคัญ

มากถึง 3,500-4,500 บาท

ส่วน”ต่าง”ที่หายไปเป็นของ “ชาวนา” อย่างแน่นอน คำถามก็คือ “ใคร”เป็นฝ่ายได้

หรือว่าเป็น”กลไกตลาด”

 

วิกฤตอันเนื่องแต่ปัญหา“ราคาข้าว”เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องสำคัญอย่างแน่นอน

ถามว่าทำไมมีแต่”ชาวนา”เท่านั้นที่ออกมา”โวย”

ถามว่านักวิชาการจากสถาบันวิจัยปัญหาประเทศไทยหรือ”ทีดีอาร์ไอ”หายไปไหน

ถามว่านักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือ”นิด้า”หายไปไหน

หรือว่านี่เป็นเรื่องของ”กลไกตลาด”

เมื่อเป็นเรื่องของ”กลไกตลาด”จึงไม่ควรเข้าไปยุ่ง ไม่ควรเข้าไปแทรกแซง

ปล่อยให้”มือที่มองไม่เห็น”เป็น”ผู้จัดการ”

แล้วทำไมจึงต้องมาลงเอยที่”จำนำ”ได้เล่า