สั่งทำแอพพ์สินค้าเอสเอ็มอี “อุตตม” ให้ 2 สัปดาห์เสร็จทั่วปท. ปลุกอสจ.ปรับตัวทำงานสนองรัฐ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เริ่มพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อนำสินค้าจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศสู่มือหน่วยงาน หรือองค์กรที่ต้องการประสานความร่วมมือ ต้องการสินค้า ตลอดจนผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยกำหนดให้นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งการไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ (อสจ.) ไปประสานกับผู้ผลิตสินค้า จัดทำเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าที่โดดเด่น พร้อมคัดสรรสินค้าโดดเด่น  มารวมไว้ให้ครบ 77 จังหวัดภายใน 2 สัปดาห์จากนี้

“ในแอพพลิเคชั่นนี้ไม่ใช่แค่ต้องการให้เกิดการซื้อขายระหว่างธุรกิจและลูกค้า (บีทูซี) แต่เพื่อให้เกิดความรับรู้ในวงกว้างว่าจังหวัดของไทยมีของดีเด่น พวกกองทุนหรือเวนเจอร์แคปิตอลต่างๆ เข้าแอพพ์มาก็อาจจะติดต่อไปได้ทันที เกิดการสร้างเครือข่ายไปถึงระดับชุมชน” นายอุตตม กล่าว

นายอุตตม กล่าวว่า นอกจากนี้ล่าสุดได้ประชุมมอบนโยบายแก่อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยได้กำหนดขอบข่ายการทำงาน 3 ด้านหลักที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาล โดยนโยบายสำคัญที่ต้องการให้ อสจ.เร่งดำเนินการด้านแรก คือ ร่วมมือกับเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ สถาบันต่างๆ ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม การสร้างความร่วมมือจากศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ไอทีซี) ในการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพ ด้านที่ 2 ขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายและขยายการช่วยเหลือ ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน รวมถึงสตาร์ตอัพชุมชน มีการขยายช่องทางการตลาด และการกระจายความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และด้านที่ 3 ปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับส่วนกลาง

ทั้งนี้ ยอมรับว่านโยบายดังกล่าวส่งผลให้พันธกิจในการทำงานของ อสจ.เพิ่มขึ้น แต่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ขณะเดียวกันก็ยังต้องติดตามงานด้านเดิมที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ การดูแลโรงงานอุตสาหกรรม การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บทบาทของกระทรวงสามารถเข้าถึงภาคอุตสาหกรรมทุกกลุ่มและทุกขนาด โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่จะเป็นฐานรากของเศรษฐกิจไทย

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน