จี้ตัดจีเอสพีไทยตีกันหมู

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์รายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ว่า สภาผู้ผลิตสุกรของสหรัฐอเมริกา ยื่นคำร้องขอให้สำนักผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) พิจารณาตัดสิทธิจีเอสพีสินค้าไทยบางตัว โดยกล่าวหาว่า ไทยไม่เปิดตลาดให้แก่สหรัฐจากการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐที่มีสารเร่งเนื้อแดง (Ractopamine)

ไทยแจ้งในการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่าง ไทย-สหรัฐ  (TIFA JC) ว่า จะยอมรับค่าความปลอดภัยของสารเร่งเนื้อแดงตามมาตรฐานคณะกรรมาธิการ โครงการมาตรฐานอาหารขององค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก (CODEX)  ต่อเมื่อมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับระดับความปลอดภัยของการใช้สาร Ractopamine รองรับความปลอดภัยของผู้บริโภค โดย 2 ฝ่ายได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้าร่วมกัน โดยสหรัฐจะส่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ฝ่ายไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน