ลี้ จัดงานวันมะม่วงมหาชนกยิ่งใหญ่ 8-10 มิถุนายนนี้

นายนิรุทธ์ ลังการ์พินธุ์ เกษตรอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 อำเภอลี้ ได้กำหนดจัดงานวันมะม่วงมหาชนกขึ้นที่ สนามโรงเรียนป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทั้งนี้เพราะมะม่วงมหาชนกมีถิ่นกำเหนิดในอำเภอลี้ เกษตรกรลงทะเบียนปลูกไว้มีพื้นที่ราว 1,500 ไร่ กิจกรรมในงานมีการประกวดมะม่วงมหาชนก การสัมมนาทางวิชาการ ขบวนแห่แต่ละตำบล นิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการดูงานสวนมะม่วงที่ประสบความสำเร็จ

“มะม่วงมหาชนกผิวสวย เปลือกหนา รสชาติดี ปัจจุบันยังไม่มีการผลิตเพื่อการส่งออก  หน่วยงานราชการกำลังรวมกลุ่มผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกำลังศึกษาเรื่องการแปรรูป โดยเฉพาะการอบแห้ง ราคาขายผลผลิตโดยทั่วไป กิโลกรัมละ 5 บาท แต่หากห่อผลเกษตรกรขายได้ 10 บาท ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกมะม่วงแซมในสวนลำไย การผลิตเดี่ยวๆ นั้นมีไม่มาก ผลผลิตที่ได้ราว 5 ตันต่อไร่…หากผู้ส่งออกจะเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้และผู้เกี่ยวข้องยินดีให้ความร่วมมือ ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวงานกัน ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานงานเกษตรอำเภอลี้ โทร. (053) 979-805 และ (085) 694-7704” นายนิรุทธ์ กล่าว