คาดปีนี้ไทยส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นางดวงพร รอดพยาธิ์ ที่ปรึกษา รมช. พาณิชย์ เป็นหัวหน้าคณะเดินทางพร้อมกับกรมการค้าต่างประเทศเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 14 ระหว่างสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมอาหารเวียดนาม ซึ่งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐของทั้ง 2 ประเทศ เข้าร่วมด้วย ในการประชุมครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าวและนโยบายของแต่ละประเทศ ซึ่งทั้ง 2 ประเทศ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น

โดยในปี 2561 เวียดนาม คาดการณ์การส่งออกข้าว อยู่ที่ 6.2 ล้านตัน ในขณะที่ไทยคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวที่ 10 ล้านตัน และในช่วงครึ่งปีหลังของ ปี 2561 มีการคาดการณ์ว่า อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ และประเทศในภูมิภาคแอฟริกาจะมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่จีนจะชะลอการซื้อข้าว เนื่องจากมีการนำเข้าข้าวทางชายแดนจากเมียนมาและยังคงระบายสต๊อกข้าวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย ในฐานะประเทศผู้ส่งออกข้าวหลักให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหาร (Food Security and Food Safety) รวมทั้งการสร้างความสมดุลและความเป็นธรรมในตลาดค้าข้าว

การประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าว ไทย-เวียดนาม ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างไทยและเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของโลกแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าวที่เป็นประโยชน์ และหารือแนวทางแก้ไขอุปสรรคทางการค้าข้าวร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าข้าวของทั้ง 2 ประเทศ โดยภาครัฐพร้อมสนับสนุนการรวมกลุ่มและความร่วมมือทางการค้าข้าวของภาคเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถรักษาระดับราคาข้าวให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อทั้ง 2 ประเทศ อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์