ยึดซาก ‘หมูป่า’ ลักลอบขนขึ้นรถไฟกว่าครึ่งตัน คาสถานีหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 9 นำโดย. นายสรยุทธ สีขาว หัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารวัตร ด่านกักกันสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์สตูล ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส เจ้าหน้าที่ ส.รฟ. หาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ บก.สส.ภ.9 ร่วมกันตรวจยึดซากสัตว์(หมูป่า) จำนวน 550 กิโลกรัม

ด้วยรับแจ้งจากสายข่าวจะมีการลักลอบเคลื่อนย้ายซากสัตว์ โดยรถไฟขบวน รถเร็วที่ 172(สุไหงโกลก – กรุงเทพมหานคร) หัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบ ณ สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่

ผลการตรวจสอบ พบซากสัตว์(หมูป่า) วางอยู่บริเวณตู้สัมภาระ สอบถามไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 34 พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558 บทกำหนดโทษมาตรา 71 จึงทำการตรวจยึด พร้อมทำบันทึกตรวจยึด ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป