กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชวนผู้ประกอบการโอท็อปอบรมฟรี! พัฒนาสินค้า เรียนรู้ตลาดใหม่ พร้อมโอกาสขายอี-คอมเมิร์ซ 1 ส.ค.นี้ ที่ขอนแก่น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการโอท็อป 3-5 ดาว และ โอท็อป ซีเล็ค ในกลุ่มสุขภาพและความงาม เข้าร่วมอบรมบ่มเพาะความรู้ในการพัฒนาสินค้าโอท็อป ตามแนวทางโอท็อป นวัตวิถี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ 2561 ด้วยการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ในยุค 4.0,  Thailandmall โอกาส SME ในออมนิ ชาเนล, การสร้างผลิตภัณฑ์เด่นแบรนด์ต้องดี บรรจุภัณฑ์ต้องโดน และการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางแบบได้มาตรฐาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาให้ความรู้หลากหลายท่าน ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมบุศราคัม จังหวัดขอนแก่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกยังได้รับสิทธิขายสินค้าออนไลน์ในระบบ e-commerce ฟรี!  ผู้ประกอบการโอท็อปที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ โทร. 06-1269-4119