“ข้าวหอมไทย” ชนะเลิศข้าวดีเด่นของโลกในปีนี้จากงาน World Rice Conference

“ข้าวหอมไทย” ชนะเลิศข้าวดีเด่นของโลกในปีนี้จากงาน World Rice Conference วันนี้ที่จัดขึ้นที่เชียงใหม่

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่าจากการจัดประกวดข้าวดีเด่นของโลกประจำปี 2016 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงาน The World Rice Conference ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ผลปรากฎว่าข้าวหอมไทยได้รางวัลชนะเลิศ ส่วนข้าวหอมจากกัมพูชาเป็นอันดับที่ 2 ตามด้วยข้าว Japonica (ข้าวเมล็ดสั้น) จากสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ 3

สำหรับการประกวดครั้งนี้มีข้าวจากหลากหลายประเทศส่งเข้าประกวดมากถึงกว่า 50 ตัวอย่าง โดยการให้คะแนนจะพิจารณาจากความสวยและความสะอาดจากตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวดที่ยังไม่ได้หุง 40 คะแนน และอีก 60 คะแนนจะพิจารณาจากข้าวที่หุงแล้วว่ามีรสชาติดีระดับใดแล้วรวมเป็นคะแนนเฉลี่ย