กรมชลฯ เตือน 10 ส.ค. พื้นที่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานท่วมแน่ ชี้ 3 จว. เสี่ยง เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 8 สิงหาคม รายงานข่าวจาก กรมชลประทาน แจ้งว่า ขณะนี้มี 3 จังหวัด ที่กรมฯ อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ล่าสุดเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 734 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 103% กรมชลประทาน ได้ติดตั้งกาลักน้ำ จำนวน 15 ชุด เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากอ่างฯ

น้ำเริ่มล้นทางระบายน้ำล้นเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 61 ปัจจุบันมีน้ำล้นออกทางระบายน้ำล้นสูง 53 เซนติเมตร ทำให้มีปริมาณน้ำไหลออกท้ายเขื่อนแก่งกระจานรวม 78.10 ลบ.ม./วินาที (6.75 ล้าน ลบ.ม./วัน) ปริมาณน้ำดังกล่าวไหลผ่าน อ.แก่งกระจาน และ อ.ท่ายาง จนถึงเขื่อนเพชร ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง 1.08-2.20 ม.

ทั้งนี้ คาดว่า วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ระดับน้ำสูงสุดเหนือทางระบายน้ำล้น ประมาณ 65 เซนติเมตร อัตราการไหล 106 ลบ.ม./วินาที เมื่อรวมกับปริมาณน้ำที่ระบายผ่านอาคารชลประทาน ทำให้มีน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนแก่งกระจานรวม 224 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำดังกล่าวจะเกินความจุลำน้ำ ที่สถานี B.3A บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน เล็กน้อย ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่ง ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร โดยวันที่ 11 สิงหาคม 2561 มีปริมาณน้ำสูงสุดที่ไหลรวมหน้าเขื่อนเพชร ในเกณฑ์ 230-250 ลบ.ม./วินาที

กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำโดยการหน่วงน้ำหน้าเขื่อน ตัดน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา รวม 55 ลบ.ม./วินาที และผันเข้าคลองระบาย D9 อัตรา 35 ลบ.ม./วินาที รวมปริมาณน้ำที่ตัดเข้าระบบทั้งสิ้น 90 ลบ.ม./วินาที และระบายผ่านท้ายเขื่อนเพชร ในอัตรา 140-160 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำนี้จะไหลผ่าน อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด โดยไม่มีผลกระทบ ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

และวันที่ 12 สิงหาคม 2561 จะทำให้มีน้ำเอ่อท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งและพื้นที่ชุมชน สูงเฉลี่ยประมาณ 20-30 ซม. การเตรียมการช่วยเหลือและเร่งระบาย 1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงที่อาจจะมีน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่และชุมชน จำนวน 30 เครื่อง 2. ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในจุดที่มีการระบายน้ำได้ช้า จำนวน 44 เครื่อง และ 3. เตรียมพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล อาทิ รถขุดตัก จำนวน 7 คัน ประจำในพื้นที่เพื่อขุดเปิดทางน้ำ

ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรี สถานี K.54 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.84 ม. แนวโน้มลดลง สถานี K.58 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.01 ม. แนวโน้มลดลง (ใช้ตลิ่ง +6.30 ม.รสม. เพื่อเตือนภัย ผึ้งหวานรีสอร์ท)

สถานี K.10 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 2.08 ม. แนวโน้มลดลง (ใช้ตลิ่ง +6.70 ม.รสม. เพื่อเตือนภัย สวนไทรโยครีสอร์ท) และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขื่อนปราณบุรี ปริมาณน้ำปัจจุบัน (8 ส.ค.61) 319 ล้าน ลบ.ม.(82%) ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 14.95 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 9.48 ล้าน ลบ.ม.