เฝ้าดู..ฟันล้งไม่ดี ใต้ปีก กม.แข่งขันทางการค้า

กว่า 1 เดือนแล้วที่ยังไม่เห็นความคืบหน้า กรณีมติคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน สั่งให้กรมการค้าภายในส่งคำเตือนและสอบพฤติกรรมล้ง (ผู้รวบรวมผลไม้เพื่อส่งออก) จำนวนหนึ่งในภาคตะวันออก ถึงพฤติกรรมกดราคารับซื้อ และใช้อำนาจต่อรองอย่างไม่เป็นธรรม ถือว่าเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้า และให้ล้งต้องเข้ารายงานตัวภายใน 5 วัน

ซึ่งในขณะนั้นได้สร้างความฮือฮาในวงการค้าผลไม้และชาวสวนเป็นอย่างมาก เพราะจากคำสัมภาษณ์ของ บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุจะถือว่าเป็นการลงโทษเป็นกรณีแรก นับจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ปลายปี 2560 และหากเข้าข่ายพฤติกรรมดังกล่าวจริง โทษปรับถึง 6 ล้านบาท และปรับต่อวันสูงสุด 3 แสนบาทในระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน

ที่สำคัญ ผู้เกี่ยวข้องเชื่อมั่น “ประโยชน์” ที่เกิดจากการยกร่างกฎหมายฉบับเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2542 มาเป็นฉบับใหม่ในปี 2560 ทั้งเรื่อง “อำนาจ” ของคณะกรรมการที่จะสั่งฟ้อง “คนเอารัดเอาเปรียบ” โดยไม่ต้องรอให้มีคู่กรณียื่นเรื่องร้องทุกข์เข้ามาก่อน ถึงจะเปิดการไต่สวนเรื่องนั้นๆ ได้ แม้เป็นเรื่องที่ทางการเองก็รับรู้ จากนี้เมื่อพิจารณาแล้วเรื่องเอาเปรียบนั้นกระทบวงกว้างต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค หรือผู้ค้า ก็สามารถเปิดไต่สวนได้เลย

จึงคาดหวังว่า ไต่สวนล้งไม่ดี จะเป็นผลงานชิ้นโบแดง และไม่ซ้ำรอยกรณีร้องเรียนบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ถูกร้องว่าใช้อำนาจเหนือตลาดห้ามตัวแทนจำหน่าย (เอเยนต์) ขายรถจักรยานยนต์ของบริษัทคู่แข่ง และร้องเรียนมาตั้งแต่ปี 2544 หลังจากกฎหมายใช้เพียง 2 ปี ถือเป็นคดีที่อยู่ในใจคน เพราะใช้เวลานานเกือบ 10 ปี และจบที่ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ

ขณะที่ผู้บังคับใช้กฎหมายก็ถูกมองว่า “เป็นเสือกระดาษ”

จนมาได้ยินจากปาก สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยัน “ฟันล้งไม่ดี” ยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ แต่อาจต้องใช้เวลา ด้วยเหตุผลคือ อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่าย และจัดตั้งคณะกรรมการฯชุดใหม่ ตามกฎหมายใหม่ น่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2-3 เดือน

อีกเหตุผลก็คงเป็นช่วงโยกย้ายหมุนเวียนอธิบดีกับการเกษียณของปลัดกระทรวงพาณิชย์ในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นชื่อหนึ่งในการโยกย้าย ซึ่งอยู่ในช่วง 2 เดือนเหมือนกัน!!

ก็เชื่อได้ว่าคดีฟันล้งไม่ดี จะไม่เข้าตำรา “มวยล้ม ต้มคนดู”

ที่มา : มติชนออนไลน์