กยท. ลุยกิจกรรม CSR นำยางพาราแปรรูปปูพื้นสนามเด็กเล่น ส่งเสริมสุขภาพ-พัฒนาการที่ดีของเด็ก ควบคู่การเพิ่มปริมาณใช้ยางภายในประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการนำยางพาราแปรรูปปูพื้นสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียนใน จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดนครพนม โดยมี คณะอนุกรรมการ CSR ของ กยท. ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมในพิธีส่งมอบสนามเด็กเล่นฯ หวังสร้าง สุขภาพที่ดีให้กับเยาวชนและคนในชุมชน ควบคู่การส่งเสริมการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า และเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ

นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ควบคู่ไปกับการดำเนินงานในด้านอื่นๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง กยท. จึงได้จัดกิจกรรมปูพื้นสนามเด็กเล่นยางพารา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ นวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม ตามแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ของ กยท. ประจำปี 2561 โดยนำยางพารามาแปรรูปเป็นบล็อกยางแล้วปูพื้นสนามเด็กเล่นแทนการปูพื้นซีเมนต์หรือการทำเป็นพื้นสนามหญ้าแบบทั่วไป ช่วยเพิ่มพื้นที่กิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดี และลดความรุนแรงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นของเด็กๆ เป็นการใช้ยางพาราสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศอีกทางหนึ่ง

“บล็อกยางพาราที่นำมาปูพื้นสนามเด็กเล่นในโครงการนี้ เป็นงานวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. ซึ่งผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบล็อกยางปูพื้น เลขที่ มอก.2378-2551 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติ ใช้เนื้อยางแห้ง 10 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร โดยแผ่นยางตัวหนอนปูสนาม1 แผ่น มีขนาด 24x12x1.2 เซนติเมตร สามารถปูพื้นได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง มีความยืดหยุ่นและสามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี จึงสามารถช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กที่ใช้เครื่องเล่นและผู้ทำกิจกรรมบนลานสนามเด็กเล่น โดย กยท. ได้นำแผ่นยางตัวหนอนปูพื้นสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้านนากว้าง จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนบ้านพนอม จังหวัดนครพนม โรงเรียนละ 150 ตารางเมตร ทั้งนี้ การส่งเสริมให้เกิดการนำยางพาราไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มการใช้ยางในประเทศและเพิ่มมูลค่ายางแปรรูปเป็นสิ่งจำเป็น หากมีผู้ประกอบการหรือผู้สนใจที่ต้องการนำเทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ สามารถติดต่อฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โทร. (02) 940-5712 ต่อ 126” นายเสนีย์ กล่าวทิ้งท้าย