แม็คโคร รับซื้อลองกองคุณภาพ ช่วยเกษตรกรนราธิวาส

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพนารัตน์ ไชยแก้ว (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาหาดใหญ่ จับมือกับสหกรณ์การเกษตรนราธิวาส ช่วยรับซื้อลองกองคุณภาพดี สด ส่งตรงจากสวน จำนวน 500 กิโลกรัม จากเกษตรกรชาวสวนลองกอง จังหวัดนราธิวาส  เพื่อช่วยกระจาย     ผลผลิตออกสู่ตลาดและลดปัญหาราคาลองกองตกต่ำ ซึ่งในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมของทุกปีจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยมี คุณมิตร เสาเพชร ประธานศูนย์รวบรวมผลผลิตสหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ให้เกียรติเป็นผู้ส่งมอบ ณ แม็คโคร หาดใหญ่

 

บทความก่อนหน้านี้ปลูกมะละกอดัตช์ ใช้สูตรออกลูกเก็บได้ทั้งปี เก็บขายคืนทุนตั้งแต่รอบแรก
บทความถัดไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชวนอุดหนุนสินค้าไทย จัดเต็มโอท็อปเกรดพรีเมี่ยม 21-23 ก.ย.นี้ ที่สยามเซ็นเตอร์