ผลิตฮอร์โมนไข่ ลดปัญหาศัตรูพืช

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หรือ ปุ๋ยน้ำหมัก เกษตรกรสามารถทำใช้เองได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อให้เสียเงิน ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายร้อยสูตร มีการประยุกต์หรือดัดแปลงสูตรตามความรู้ ความสามารถ ของแต่ละคน เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์กับพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันไป เช่น ใช้ในการเร่งการเจริญเติบโต เร่งดอกผล หรือลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช

คุณละมุด  คำจินดา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโกทา อยู่บ้านเลขที่ 291 หมู่ 9  ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศิลา เป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ได้คิดค้นสูตรส่วนผสมหลายสูตร  แต่ละสูตรได้ผลดีแตกต่างกันไป เช่น สูตรฮอร์โมนไข่

คุณละมุด บอกว่า ทำนาปีและนาปรัง พื้นที่ 9 ไร่  มีสระน้ำประจำไร่นา พื้นที่ครึ่งงาน

มีที่ดอน 1 งาน ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี เช่น ฤดูฝนปลูกบวบ  เข้าสู่ฤดูหนาวปลูกดาวเรือง สามารถทำรายได้พืชละ 10,000-15,000 บาท

เคล็ดลับในการเพิ่มผลผลิตและลดปัญหาศัตรูพืชคือ การผลิตปุ๋ยน้ำหมัก และฮอร์โมนพืชหลากหลายสูตร เช่น สูตรฮอร์โมนไข่ ส่วนผสม ได้แก่ ไข่ไก่ 10 ฟอง ยาคูลท์ 3 ขวด แป้งข้าวหมาก 2-3 เม็ด สารเร่ง พด.2 จำนวน 1 ซอง น้ำผึ้ง ½ แก้ว กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำซาวข้าว 10 ลิตร คนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ 15 วัน นำไปใช้ได้ ใช้อัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นนาข้าว ทุก 7-10 วัน จะช่วยลดการระบาดของโรคไหม้และแมลงศัตรู ส่วนพืชผักและไม้ดอก ใช้อัตรา 15 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ผลผลิตสูง นอกจากผลิตใช้เองแล้วยังแจกจ่ายลูกบ้านนำไปใช้ก็ได้ผลดีเช่นกัน

“เมื่อช่วงนาปีที่ผ่านมา เพื่อนบ้านทั้งตำบลประสบปัญหาโรคไหม้ข้าวระบาดต้องขอรับความช่วยเหลือสารเคมีกำจัดโรคไหม้จากองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาและบางส่วนขอความช่วยเหลือจากทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น แต่ปรากฏว่าแปลงนาของตนไม่มีปัญหาโรคไหม้ข้าวเลย”

จะเห็นว่า ฮอร์โมนไข่สูตรของผู้ใหญ่ละมุด นับว่าเป็นอีกทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่จะนำไปทำใช้เองภายในฟาร์มเพื่อลดปัญหาศัตรูและเพิ่มผลิต ท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่  คุณละมุด คำจินดา โทร. 089-621-2043

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564