มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ชวนเที่ยว ตลาดประชารัฐ โครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” และร้านค้าสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย

พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้กรุณาอนุมัติให้ รายการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” เข้าถ่ายทำรายการ ตอน ภารกิจนักรบสีน้ำเงิน : ตลาดประชารัฐ โครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” และร้านค้าสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ภายในบริเวณ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดย พลเอก ธงชัย สาระสุข กรุณามอบหมาย พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษา ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้นำชม ตลาดประชารัฐ โครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” และร้านค้าสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย

ในวันดังกล่าว พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ตรวจเยี่ยมชมการจัดตลาดประชารัฐ โครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” โดยมี พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ ซึ่งตลาดประชารัฐ โครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” ครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบคือ สำนักงานพัฒนาภาค 1 โดย พลตรี สำราญ ไชยริปู ผู้อำนวยการ (ผอ. สนภ.1 นทพ.) และผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ สังกัด สำนักงานพัฒนาภาค 1 จำนวน 6 หน่วยขึ้นตรง

ตลาดประชารัฐ โครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” จัดโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประจำทุกวันพุธแรกของเดือน ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพไทย ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ให้แก่ข้าราชการและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ผู้ค้าผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจำหน่าย จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยแบ่งเป็น 5 ภูมิภาคตามสำนักงานภาค 1-5 ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้สำนักงานภาคฯ นำสินค้าในท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่ ตามภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น รวมถึงสินค้าจากกลุ่มอาชีพ ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ มาจำหน่ายในราคาถูก

เป็นมาตรการส่งเสริมกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ได้เป็นที่รู้จักและมีโอกาสด้านการตลาดในวงกว้างมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ราษฎรในทุกพื้นที่ ได้มีโอกาสนำเสนอผลผลิตต่างๆ ของชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลอดจนการพัฒนางานฝีมือของกลุ่มสินค้าชุมชนอย่างต่อเนื่อง จากการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มราษฎรของหน่วยขึ้นตรงทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

อีกทั้ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มีนโยบายให้จัดตลาดประชารัฐ โครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ได้จัดให้ผู้ขายร้านต่างๆ นำสินค้าบรรจุถุงผ้า เป็นการลดการใช้ถุงพลาสติก สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก และย่อยสลายได้ง่าย

ซึ่งถุงผ้ามีลักษณะสวยงาม น่าใช้ สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ช่วยลดสภาวะโลกร้อน และเป็นการรณรงค์ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกๆ ครั้งที่มีการจัดตลาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดมา

นอกจากการจัดตลาดประชารัฐ โครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” ทุกวันพุธต้นเดือน สินค้าจากชุมชนภูมิภาคต่างๆ ยังได้นำมาจัดจำหน่ายเป็นประจำ ที่ร้านค้าสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันราชการ บริเวณชั้น 1 สำนักสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.)

สินค้าที่จำหน่ายในร้านค้าสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย นั้น ได้รับการคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี อาทิ ผ้าคราม สกลนคร ผ้าทอ งานฝีมือ คุณภาพดี ราคาย่อมเยา ท่านที่กำลังหาของฝากของขวัญ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกล เชิญแวะมาเยี่ยมชมและอุดหนุนฝีมือชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศได้ที่ร้านค้าสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย

พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษา ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีความภาคภูมิใจในผลงาน ตลาดประชารัฐ โครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” โครงการนี้เป็นการแสดงผลการทำงานของนักรบสีน้ำเงิน เพื่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ อย่างครบวงจร ตั้งแต่ การส่งเสริมอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชน

การผลิตสินค้าโดยสมาชิกชุมชน การสนับสนุนการขาย การจัดหาช่องทางการตลาดให้ประชาชน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก และยังเป็นการเพิ่มช่องทาง ขยายโอกาสทางการตลาดของผู้ผลิตอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก สำหรับข้าราชการและพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียง

“ผมขอเชิญชวนทุกๆ ท่านที่ผ่านมาแถวถนนแจ้งวัฒนะ ลองแวะมาชมตลาดประชารัฐ โครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” ได้ทุกพุธต้นเดือนครับ รับรองว่า ท่านจะได้พบกับอาหาร ขนม สินค้าอุปโภค บริโภค มากมาย น่าสนุกและน่าตื่นตาตื่นใจมาก”

พันเอก กฤตพันธุ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการถ่ายทำรายการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” เทปนี้ ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากครับ เราจะเชิญชวนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมร่วมกันสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต และร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

จากนั้นเราจะนำทุกท่านเยี่ยมชมร้านค้าสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย ที่เปิดให้บริการเป็นประจำทุกวัน และเดินสำรวจ ตลาดประชารัฐ โครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” รับรองว่านอกจากอิ่มตา อิ่มใจ และจะอิ่มท้องอย่างแน่นอนครับ

รายละเอียดต่างๆ ของตลาดประชารัฐ โครงการ “สินค้าธงน้ำเงิน” จะเป็นอย่างไร มีผลิตภัณฑ์จากชุมชนใดบ้าง จะน่าสนใจแค่ไหน สามารถติดตามรับชมและรับฟังสดทั้งภาพและเสียง หรือย้อนหลังได้ ใน รายการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-11.00 น. ทางสถานีวิทย มก. AM 1,107 กิโลเฮิรตซ์ และ KU Radio Network พร้อมทั้ง สถานีวิทยุ ในเครือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 6 สถานีทั่วประเทศ

ขอบคุณภาพประกอบจาก สิบตรี ทศพร วรธรรมาทิพย์ และ จ่าเอก อัครวินท์ ภูกิ่งหิน ติดต่อประสานงาน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่ตั้งสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล [email protected] ไลน์ไอดี ajmaew