‘ฉก.ทัพพระยาเสือ’ เปิด แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เดินตามรอยพ่อสอน พานักเรียนปลูกผัก เลี้ยงสัตว์

โรงเรือนสำหรับอนุบาลไก่พื้นบ้าน

เมื่อเร็วๆ นี้ พ.อ. ฐกัด หลอดศิริ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ (ผบ.ฉก.) ทัพพระยาเสือ พ.อ. พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก รองผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ ร่วมกับ นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ รวม 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสวนผึ้งวิทยา โรงเรียนบ้านคาวิทยา โรงเรียนอนุบาลบ้านคา โรงเรียนบ้านวังปลา และโรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎร์รังสฤษฎ์ ได้นำนักเรียนและชาวบ้าน ประมาณ 400 คน ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี หลังจากที่ทางหน่วยได้ปลูกข้าวพันธุ์หอมปทุม 1 ด้วยวิธีการปักดำในแปลงนาสาธิตแห่งนี้ เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

พ.อ. ฐกัด เผยว่า หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งด้านหลังของหน่วยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นโดยมีการจัดระบบเป็นสัดส่วน ทำเป็นแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นตัวอย่างแห่งศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา และสถานศึกษาตามแนวชายแดนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ได้อีกแห่งหนึ่ง ในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้เสริมภายในหมู่บ้านคู่ขนาน

โดยมีการจัดกำลังพลเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กๆ ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ เป็ด การติดตาทาบกิ่งพันธุ์ไม้ต่างๆ ในต้นไม้เพียงต้นเดียวที่สามารถมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดที่ให้ผลเก็บรับประทานได้ เช่น การติดตาทาบกิ่งต้นมะเขือพวง มะเขือจาน มะเขือขื่น มะเขือเปราะ การปลูกผักไม้เลื้อยแบบผสมผสานทำเป็นซุ้มคล้ายอุโมงค์ การนำจักรยานปั่นน้ำรดพืชผัก การทำปุ๋ยหมัก แปลงสาธิตการปลูกพืชสวนครัว และสระเก็บกักน้ำที่นำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่

“ในศูนย์แห่งนี้มีการบริหารจัดการแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น การจัดการน้ำ ประมาณ 30% บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ มีน้ำประมาณ 3 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว มีพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่ได้ใช้สารเคมีแต่อย่างใด แต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการบำรุงพันธุ์ข้าวหอมปทุม 1 ที่ได้ให้นักเรียนร่วมกับชาวบ้านเกี่ยว เพื่อจะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายแก่ราษฎรในพื้นที่นำไปปลูกขยายพันธุ์ในที่ดินของตัวเอง

“โดยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ ได้กลายเป็นแหล่งศึกษาแห่งใหม่ในพื้นที่แนวชายแดน ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำกลับมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองบนความพอเพียง”

ผบ.ฉก. ทัพพระยาเสือ ระบุว่า ทั้งนี้ ทางหน่วยยังได้นำป้ายข้อความพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ที่ว่า “พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคำว่า พอ ก็พอเพียงนี้ก็แค่นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซึ่งตรงไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น” มาติดไว้ในฐานเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้ทราบ และน้อมนำเอาไปปฏิบัติใช้ด้วย

“ที่ผ่านมาประชาชน นักเรียน และนักศึกษา บริเวณแนวชายแดนได้นำความรู้จากแหล่งศึกษาตรงนี้ ไปประยุกต์พัฒนาพื้นที่ มีการจัดการน้ำ ดิน แบ่งเป็นสัดส่วน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดประโยชน์ในที่ดินของตัวเอง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” พ.อ. ฐกัด กล่าวทิ้งท้าย

 

ข้อมูลจากมติชนรายวัน