หอค้า “มหาชัย’ แปรรูปผลิตภัณฑ์เกลือ ของขวัญปีใหม่-แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

นายกิตติพงษ์ เจริญคงธรรม เลขาธิการสภาหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ได้ร่วมกับ นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร, นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม ตำบลโคกขาม, นายเลอพงษ์ จั่นทอง รองประธานสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด, นายสมพงษ์ รอดดารา ประธานสหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร แถลงผลงานความร่วมมือ MOU การแปรรูปสินค้าตามโครงการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มภาษีมูลค่าเกลือทะเลขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ชนิดต่างๆ ตามนโยบายโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตรของหอการค้า เพื่อร่วมแก้ปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำ โดยพัฒนาวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีอยู่

“ที่มาโครงการดังกล่าว เนื่องจากก่อนหน้าได้เกิดปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำ จึงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ช่วยบรรเทาปัญหาและพัฒนาสินค้าแก่เกษตรกรนาเกลือ โดยยกระดับผลผลิตขึ้นให้มีรายได้เพิ่ม ผลิตสินค้าประเภทกลุ่มเครื่องใช้ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อาทิ เกลือสปาขัดผิว, สบู่ดอกเกลือ, ครีมสบู่เกลืออาบน้ำ, เกลือปรับอากาศ, สบู่อาบน้ำ และอโรม่าขัดผิว เป็นต้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้สามารถจำหน่ายเป็นของขวัญและชุดของฝาก ผู้สนใจสอบถามได้ที่ โทร. (034) 820-737, (034) 820-822, (087) 577-7948”

ด้าน นายเลอพงษ์ กล่าวว่า ส่วนยี่ห้อหรือแบรนด์เบื้องต้นใช้เป็นเอกลักษณ์ตราของจังหวัดสมุทรสาคร (Sumutsakhon Sea Salt ขวัญปีใหม่) ก่อน ซึ่งใช้นำร่องเป็นปีแรก ทั้งนี้ หากต้องการใช้เป็นชุดของฝากของขวัญช่วงปีใหม่นี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลจากมติชนรายวัน