ศธ. ปลื้มแผนพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาก้าวหน้าตามลำดับ เอกชนร่วมแชร์ข้อมูลความต้องการแรงงานในระบบบิ๊กดาต้า

กระทรวงศึกษาธิการ เผยเอกชนร่วมแชร์ข้อมูลความต้องการแรงงานในระบบบิ๊กดาต้า “พล.อ. สุรเชษฐ์” มั่นใจกำลังคนอาชีวศึกษาเรียนจบมีงานทำทุกคน ตอบโจทย์ความต้องการตลาดและสนองนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0”

สืบเนื่องจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ล่าสุด (7 ธ.ค. 61) พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช. ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ/นโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้านการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ปรากฏว่า แผนงานพัฒนาด้านกำลังคนอาชีวศึกษามีความก้าวหน้าตามลำดับ

พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช. ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่ EEC และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนประสบความสำเร็จ และขยายการจัดตั้งศูนย์ฯ ไปยังภูมิภาคอื่นตามการบริหารราชการของรัฐบาล รวมเป็น 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค และ 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด และนำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า) มาใช้บริหารจัดการศึกษาเป็นครั้งแรก เพื่อให้ทราบข้อมูลทั้งดีมานด์และซัพพลายไซต์ในการบริหารจัดการกำลังคนอาชีวศึกษาที่เป็นปัจจุบัน และสามารถวางแผนอนาคต รวมทั้งร่วมกับกระทรวงแรงงานในการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลแรงงานร่วมกัน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ร่วมมือกับสถานประกอบการที่จดทะเบียนอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ ร่วมลงทะเบียนและคีย์ข้อมูลความต้องการแรงงานในระยะ 3 ปี ผ่านระบบบิ๊กดาต้า เพื่อให้ทราบความต้องการกำลังคนที่เป็นปัจจุบัน ตั้งเป้านำร่อง 4 ศูนย์ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้ฝั่งอันดามัน, ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย, ภาคเหนือ) รวม 35 จังหวัด มีสถานประกอบการร่วมลงทะเบียนในระบบครบ 100% ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2562

ส่วนศูนย์ประสานงานฯ ภาคใต้ชายแดนรายงานความคืบหน้าว่า มีจำนวนสถานประกอบการราว 1,600 แห่ง ล่าสุดเข้าร่วมคีย์ข้อมูลในระบบแล้วกว่า 723 แห่ง หรือราว 45% และคาดจะครบ 100% ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2561

“…ข้อมูลบิ๊กดาต้าทั้งหมด จะถูกรวมเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง สามารถนำมาบริหารเพื่อตอบโจทย์ทั้งความต้องการภาคอุตสาหกรรมของประเทศ นักเรียนอาชีวศึกษาทุกคนมีงานทำ และข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาวางแผนการผลิตกำลังคนที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพตามทิศทางการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป…” พล.อ. สุรเชษฐ์ กล่าว