งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปีฯ ประสบความสำเร็จ คนร่วมงานเกือบครึ่งล้าน เม็ดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในเชียงใหม่กว่า 520 ล้านบาท

งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร เมื่อวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ให้คึกคัก และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียน มีเม็ดเงินสะพัดกว่า 520 ล้านบาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวว่า “จากผลสำรวจของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) ปรากฏว่า การจัดงานครั้งนี้มีคลื่นมหาชนจากทั่วสารทิศเที่ยวชมงาน 423,065 คน มีเงินสะพัดกว่า 520 ล้านบาท สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เครือข่ายชุมชน วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายภาครัฐและเอกชนภายในงานมากกว่า 385 ล้านบาท อีกทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวงาน 126,200 คน สร้างรายได้ให้จังหวัดกว่า 135 ล้านบาท   ทั้งนี้ ร้อยละ 79.25 ไม่พลาดที่จะซื้อพันธุ์ไม้ กล้าพันธุ์ และเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรกลับบ้าน ร้อยละ 61.25 สนใจเทคโนโลยีองค์ความรู้ Smart Farming อันเป็นรากฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ ร้อยละ 51.08 สนใจกิจกรรม การแสดง การประกวดพืชและสัตว์ ร้อยละ 33.25 เข้าชมนิทรรศการ วิวัฒนาการรากฐานทางการเกษตร ร้อยละ 25.42 เพลิดเพลินกับศิลปวัฒนธรรม และร้อยละ 8.17 มาร่วมเวทีประชุมเสวนาวิชาการ”

นายยิ่งใหญ่ อยู่สายบัว ร้านกล้วยไม้ยิ่งใหญ่ จากจังหวัดสุโขทัย บอกว่า “ทุกครั้งที่แม่โจ้จัดงานใหญ่ผมมาขายทุกครั้ง บรรยากาศในการจัดงานดี คนซื้อเดินสบาย อีกทั้งยังมีน้องๆ นักศึกษาคอยบริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้ากลับไปที่รถอีกด้วย สำหรับร้านผมจองบู๊ธ 4 ล็อก ยอดขายเป็นที่น่าพอใจ เฉลี่ยวันละประมาณ 30,000-40,000 บาท”

ในส่วนผู้ที่มาเที่ยวชมงานต่างก็ประทับใจกับการจัดงาน บางท่านมาเที่ยวงานเกินกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากมาครั้งเดียวเที่ยวไม่ทั่วงาน

นางสาวนภัสพร อ่ำพันธุ์ จากกรุงเทพฯ บอกว่างานเกษตรปีนี้มีไม้ดอกไม้ผลให้เลือกเยอะเลยค่ะ ส่วนตัวแล้วชอบต้นกระบองเพชร มีหลายร้านให้เลือกซื้อในราคาย่อมเยา น้องๆ นักศึกษาก็น่ารักเป็นกันเอง ช่วยแนะนำช่วยบอกทาง และมีบริการช่วยขนต้นไม้ไปส่งด้วยค่ะ”

นางสาวรินรดี สิริวรทิน จากอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า “ชอบมาก บรรยากาศการจัดงานดี เดินสบาย มาเที่ยวทุกวันจริงๆ เพราะชอบต้นไม้ ชอบเฟิร์น มาดูการประกวดต้นไม้ และซื้อต้นไม้เยอะมาก ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนขาย อาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกเฟิร์น ปลูกต้นไม้ ทำให้ได้ความรู้สามารถนำไปต่อยอดได้ งานเกษตรแม่โจ้ในครั้งนี้ เป็นงานที่ตั้งตารอคอย อยากให้จัดงานแบบนี้ทุกๆ ปี”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ โนรี นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ในส่วนของงานศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถิ่น ในครั้งนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ต้อนรับลูกแม่โจ้จากทั่วประเทศที่จำนวนกว่า 3,000 คน ซึ่งนอกจากมาร่วมพบปะน้องพี่ แล้วยังได้ร่วมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและรุ่นน้องแม่โจ้ เช่น กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา ที่ศิษย์เก่าแม่โจ้ได้ระดมทุนมอบให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งต่อความฝันให้กับน้องๆ แม่โจ้ที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมียอดสมทบทุนกว่า 1,000,000 บาท”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ “ในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณเครือข่ายทั้งหมด ขอขอบคุณคณะทำงาน นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าแม่โจ้ทุกท่านที่ได้มีส่วนในการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างมาก ได้ร่วมนำเสนอจุดแข็งด้านการเกษตร ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ที่มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยแผนยุทธศาสตร์ Maejo GO Eco สู่เป้าหมายสูงสุดคือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่สร้างความสุขอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม”

งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตรในครั้งนี้ จึงเป็นการปลุกกระแสการเกษตรไทย สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ สืบทอดภูมิปัญญาแห่งการเกษตรอย่างยั่งยืน