โรงงานชี้เผาอ้อยทำคุณภาพน้ำตาลลด

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่โรงงานน้ำตาลเปิดรับผลผลิตอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2561/62 ทั่วประเทศแล้ว 69 วัน ซึ่งคิดเป็นครึ่งทางของจำนวนวันหีบอ้อยโดยเฉลี่ยที่จะใช้เวลาหีบอ้อย 120 วัน ต่อ 1 ฤดูการผลิต พบว่า มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 59.71 ล้านตันอ้อย ลดลงจากระยะเวลาหีบอ้อยที่เท่ากันของปีก่อนที่มีอ้อยเข้าหีบ 60.97 ล้านตันอ้อย หรือลดลง 1.26 ล้านตันอ้อย และผลิตน้ำตาลทรายได้ 6.08 ล้านตัน ลดลงจากปีการผลิตก่อนที่ผลิตน้ำตาลทรายได้ 6.25 ล้านตัน หรือลดลงประมาณ 180,000 ตัน

นายศิริวุทธิ์ กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตน้ำตาลทรายที่ลดลง มาจากคุณภาพผลผลิตอ้อยในปีนี้มีคุณภาพไม่ดีเท่ากับปีที่ผ่านมาจากสภาพอากาศที่ไม่หนาวเย็นจึงสร้างค่าความหวานในต้นอ้อย สกัดน้ำตาลจากอ้อยลดลงจากเดิมปีก่อน ประกอบกับผลผลิตต่อตันอ้อย (ยิลด์) ก็ลดลงเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นปัญหามาจากอ้อยไฟไหม้ ซึ่งปัญหานี้โรงงานน้ำตาลทรายมีนโยบายที่ชัดเจนในการเข้าไปแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ โดยรณรงค์ให้ชาวไร่จัดส่งอ้อยสดเข้าหีบ และมีการลงโทษชาวไร่อ้อยที่จัดส่งอ้อยไฟไหม้ เช่น การหักเงินจากอ้อยไฟไหม้ 30 บาท ต่อตัน เพื่อชดเชยให้แก่ชาวไร่ที่จัดส่งอ้อยสดตามระเบียบ กอน. ที่กำหนด