12 ชาวนาสระแก้วเช่านาในกัมพูชาปลูกข้าว สุดท้ายถูกห้ามนำข้าวเปลือกเข้าเขตไทย เหตุเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2560 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการ พิจารณาข้อเรียกร้อง ของเกษตรกรชาวนา จำนวน 12 ราย ที่เข้าไปเช่าพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ปลูกข้าวและขอนำเข้าในราชอาณาจักรไทย และในที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบไม่อนุมัติให้นำเข้าข้าวเปลือกทั้งหมดที่ชาวบ้าน ไปเช่าที่ดินปลูกไว้ในประเทศกัมพูชา นำเข้าในประเทศได้ เนื่องจากข้าวเปลือกเป็นสินค้าที่ห้ามนำเข้า ตามพระราชบัญญัติกักกันพืช กระทรวงพาณิชย์จึงไม่สามารถอนุญาตให้นำเข้าราชอาณาจักรได้ หากจะนำเข้า ต้องนำไปแปรสภาพเป็นข้าวสารก่อน แล้วจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้นำเข้าเสียก่อน หรือไม่ก็ต้องขายผลผลิตดังกล่าวในประเทศกัมพูชา

ส่วน นาย อารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา กล่าวว่า ในฤดูทำนาที่ผ่านมามีชาวบ้าน ในอำเภอตาพระยา ประมาณ 12 ราย ได้เข้าไปทำนาในประเทศกัมพูชา โดยเช่าที่ดินจากชาวกัมพูชา ได้ผลผลิตประมาณ 200-300 ตัน ได้ไปร้องขอให้ทางอำเภอช่วยเหลือในการนำเข้าผลผลิตที่ได้ทั้งหมด ตนจึงได้ทำเรื่องถึงจังหวัด เพื่ออนุญาตผ่อนผัน และมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางช่วยเหลือชาวบ้านดังกล่าวให้สามารถนำเข้า ข้าวเปลือกที่ผลิตได้ โดยถูกกฎหมาย

ด้านนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ได้มอบหมายให้นายอำเภอตาพระยา ลงไปชี้แจงกับชาวบ้านให้เข้าใจในเรื่องของข้อห้ามตามกฎหมาย ที่ไม่สามารถทำได้ และคำร้องขอทุกฝ่ายต้องทำตามกฎหมาย ซึ่งหากชาวบ้านจะยอมขาดทุน และยอมรับความเสี่ยง ในราคาขายข้าวเปลือกในกัมพูชาที่ราคาต่ำกว่าขายในประเทศ ก็คงต้องยอมรับในความเสี่ยงนั้น