“แม่แจ่มโมเดล” เปิดช่องทางช่วยฟื้นฟูป่า แก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ทำดีง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว ด้วยการบริจาคเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท

เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 :  เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิฮักเมืองแจ๋ม และภาคีเครือข่ายแม่แจ่มโมเดล ณ ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจกรรมฟื้นฟูป่าแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนโดยการเปิดรับบริจาคผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท (True Money Wallet)

นายอุทิศ สมบัติ ประธานกรรมการมูลนิธิฮักเมืองแจ๋ม และภาคีเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า และสถาบันอ้อผะหญา เปิดเผยว่า ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่แจ่มโมเดล เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ ส่งเสริมอาชีพ ลดการบุกรุกทำลายป่า เผาป่า ขยายผลสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทุกฝ่ายได้มีความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยล่าสุดเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้สนับสนุนด้านการสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการเปิดช่องทางรับบริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท (True Money Wallet) เพื่อที่จะได้นำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ การดูแลรักษา การฟื้นฟูดินน้ำป่าและการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

ด้าน นายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหาร ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญา “3 ประโยชน์” คือการจะทำอะไรต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อชาติ ตามด้วยประโยชน์ของประชาชน ก่อนจะคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรตามลำดับ ซึ่งเครือฯ ได้มีเจตนารมณ์และเป็นหนึ่งพลังในการช่วยฟื้นฟูป่าผ่านโครงการแม่แจ่มโมเดลพลัส โดยที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาปากท้องของชาวชุมนแม่แจ่ม แก้ข้อจำกัดในเรื่องของพืชทดแทน และปัญหาอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง การเปิดรับบริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท ขึ้นมาก็เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างสรรค์พัฒนาสังคมโดยพี่น้องคนไทยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแบ่งปันคนละเล็กละน้อยเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฟื้นฟูป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ในส่วนของ นางสาวจิตติมา จันทรมโรภาส Assistant Director บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด เผยว่า การเปิดช่องทางการรับบริจาค เพื่อระดมทุนในการฟื้นฟูป่า และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ให้แก่มูลนิธิฮักเมืองแจ๋ม (แม่แจ่มโมเดล) ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท (True Money Wallet) ทุกคนสามารถทำได้ง่าย เพียง 1 บาทก็บริจาคได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามรายละเอียดการบริจาคได้ที่ https://d.truemoney.com/hugpr หรือร่วมบริจาค คลิก https://d.truemoney.com/hugdl