ชาวนาไม่สนขอสินเชื่อชะลอขายข้าว ชี้ราคาที่รัฐกำหนดใกล้เคียงกับตลาด

ชาวนาไม่สนขอสินเชื่อชะลอขายข้าว ชี้ราคาที่รัฐกำหนดใกล้เคียงกับตลาด รวมทั้งเงื่อนไขในการเข้าโครงการที่มีการคำนวณจากความชื้น ซึ่งถ้าข้าวชื้นมากกว่า 15% ก็จะถูกทอนราคาลงไปด้วย

ชาวนาไม่สนขอสินเชื่อชะลอขายข้าว – นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยความคืบหน้า โครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/2562 ล่าสุด ว่า ยอด ณ 10 ก.พ. 2562 มีเกษตรกรเข้าโครงการ 1.71 แสนราย คิดเป็นปริมาณข้าวกว่า 9.74 แสนตัน คิดเป็นวงเงินกว่า 1.08 หมื่นล้านบาท ซึ่งยังอยู่ระหว่างการรอเกษตรกรที่จะเข้ามาทำสัญญาในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะปิดโครงการในสิ้นเดือน ก.พ. 2562 นี้

ทั้งนี้ ประเมินว่า ยอดการปล่อยสินเชื่อชะลอการขายในปีการผลิต 2561/2562 น่าจะใช้วงเงินน้อยกว่าปีการผลิต 2560/2561 ที่มีเกษตรกรเข้าโครงการ 2.2 แสนราย คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือกกว่า 1.4 ล้านตัน คิดเป็นวงเงินที่ปล่อยสินเชื่อ 1.46 หมื่นล้านบาท ถือว่าเป็นการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปีการผลิต 2559/2560 ที่มีเกษตรกรเข้าโครงการ 2.62 แสนราย คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือกกว่า 1.58 ล้านตัน คิดเป็นวงเงินที่ปล่อยสินเชื่อ 1.45 หมื่นล้านบาท

สาเหตุที่เกษตรกรเข้าโครงการน้อยลง เพราะเป็นเรื่องของผลผลิตที่อาจจะลดลงกว่าปีก่อน ประกอบกับราคาข้าวในปีนี้เป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งราคาที่รัฐกำหนดมีราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด เมื่อเกษตรการคำนวณรวมกับค่ารับฝากและค่ารักษาคุณภาพข้าวแล้ว อาจจะเห็นว่ามีราคาที่ไม่แตกต่าง จึงทำให้เกษตรกรตัดสินใจขายข้าวโดยที่ไม่เข้าโครงการชะลอการขายแบบทุกปี รวมทั้งเงื่อนไขในการเข้าโครงการที่มีการคำนวณจากความชื้น ซึ่งถ้าข้าวชื้นมากกว่า 15% ก็จะถูกทอนราคาลงไปด้วย

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส. ได้เสนอขอมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขาย กำหนดเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% จำแนกตามชนิดข้าวเปลือก ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาสินเชื่อ ตันละ 1.18 หมื่นบาท ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสินเชื่อ ตันละ 1.02 หมื่นบาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคาสินเชื่อ ตันละ 7,500 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาสินเชื่อ ตันละ 8,900 บาท

นอกจากนี้ เกษตรกรจะได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าว ตันละ 1,500 บาท โดยจ่ายพร้อมสินเชื่อก่อน ตันละ 1,000 บาท และจ่ายภายหลังนำเงินมาชำระหนี้อีก ตันละ 500 บาท

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์