ชมรมผู้รักชวนชมสวนศรีโพธิ์ สร้างคน สร้างอาชีพ สู่ชุมชน

“ชวนชม” ไม่ใช่เป็นเพียงไม้ดอกไม้ประดับที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่ทำให้ชวนชมเป็นไม้ที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างมิตรภาพที่ดีของเพื่อนๆ ในวงการ เพราะผู้เป็นมือใหม่ได้รับองค์ความรู้จากรุ่นพี่อยู่เสมอจึงเกิดมิตรไมตรีต่อกัน ส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มนี้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ทศวรรษยังมีความเข้มแข็งในการผลิตชวนชมออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถทำการค้าได้ทั้งในและต่างประเทศ

คุณศุภชัย กรีวิทย์ หรือ คุณเอก ยุดยา

อย่างเช่น ตลาดประเทศจีน ถือว่าเป็นลูกค้าที่สำคัญที่เข้ามาซื้อไม่ขาดสาย เพราะไม้ชนิดนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ของลำต้นเป็นสีเขียว และยังสามารถจัดรากเป็นรากใหม่ได้ตามจินตนาการของผู้ปลูก พร้อมทั้งดูผู้ปลูกเลี้ยงยังกำหนดได้อีกว่าต้องการให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ นอกจากตั้งโชว์ภายในบ้านเรือน ยังนำมาตั้งกลางแจ้งเพื่อชมความงามได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

การปลูกไม้

คุณศุภชัย กรีวิทย์ หรือที่วงการชวนชมรู้จักกันดีในชื่อ เอก ยุดยา เป็นตัวแทนของชมรมผู้รักชวนชมสวนศรีโพธิ์ เป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกชวนชมอย่างจริงจัง โดยในช่วงแรกเขาไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการทำไม้ แต่เมื่อได้เข้ามาเรียนรู้จากชมรมแห่งนี้มีพี่เลี้ยงที่ดีค่อยสอน จึงทำให้สามารถนำการฝึกฝนที่ได้จากชมรมแห่งนี้ไปต่อยอด จนเกิดรายได้เสริมให้กับตัวเขาเอง

การเพาะลูกไม้ใหม่

ชมรมที่ก่อตั้งขึ้นมา

จากสมาชิกผู้รักชวนชม

คุณเอก หนุ่มหน้ามนชาวกรุงเก่า เล่าว่า ชมรมผู้รักชวนชมสวนศรีโพธิ์แห่งนี้ ก่อตั้งมาด้วยความรักของคนในพื้นที่ที่ชื่นชอบการปลูกชวนชม ซึ่งย้อนไปสมัยก่อนนั้นชาวบ้านในย่านนี้จะปลูกอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ต่อมาได้มีการจัดงานประกวดมากขึ้น จึงได้นำไม้ของแต่ละบ้านมาตั้งโชว์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน พร้อมทั้งประกวดชิงรางวัลจนทำให้เกิดชมรมนี้ในเวลาต่อมา

ลูกไม้ใหม่ที่เตรียมรอย้าย

“แรกๆ ผมเองก็ซื้อมาปลูกเลี้ยงปกติ แต่ช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ทำอะไรมาก เชิงเหมือนปลูกประดับไว้ที่บ้านใครบ้านมัน แต่พอจำนวนของคนทำเริ่มเยอะขึ้น จึงได้จัดตั้งชมรมนี้ขึ้นมา ทำให้เวลาต่อมามีผู้สนใจรายใหม่ที่อยากจะเรียนรู้การทำไม้ เขาก็ได้เข้ามาในชมรมแห่งนี้ เกิดการเรียนรู้พร้อมทั้งมีการฝากไม้ไว้ที่ชมรม ทุกคนก็มาช่วยกันดูแล นำเงินที่ได้จากการรับจ้างดูแลบ้าง จากการขายบ้าง มาดูแลรักษาชมรม” คุณเอก บอก

ลูกไม้ใหม่ที่ปลูกใส่กระถาง 4 นิ้ว

สายพันธุ์ชวนชมในชมรมแห่งนี้เน้นปลูกครอบคลุมหลายสายพันธุ์ เพราะสายพันธุ์ที่มีไม่ได้เป็นเพียงชมรมเพาะขึ้นมาเท่านั้น ยังมีสายพันธุ์อื่นๆ จากเพื่อนสมาชิกนำเข้ามาฝากปลูกเลี้ยง จึงทำให้ชมรมมีกิจกรรมทำอยู่เสมอ

ฝึกทุกขั้นตอนการทำ

ให้กับผู้สนใจเรียนรู้

สำหรับกิจกรรมที่ทำอยู่เป็นประจำเสมอนั้น คุณเอก บอกว่า การปลูกชวนชมเรียกได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องไปควบคู่กัน ตั้งแต่ในเรื่องของการปลูกไม้ การตัดแต่งราก และการดัดกิ่งถือว่าสำคัญมาก เพราะการปลูกชวนชมไม่สามารถที่จะดูแลเพียงไม้โตอย่างเดียว แต่ด้วยองค์ประกอบหลากหลายนี้เอง จึงทำให้ไม้อย่างชวนชมมีความเป็นเอกลักษณ์และน่าค้นหาไม่รู้จบ

การปลูกชวนชมให้ได้ลูกไม้ใหม่จะนำฝักที่มีการผสมเกสรจนเป็นฝักที่สมบูรณ์ดีแล้ว มาเพาะลงในวัสดุปลูกจำพวกขุยมะพร้าว ดูแลจนงอกและต้นโตใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จากนั้นย้ายมาปลูกลงในกระถาง 4 นิ้ว วัสดุปลูกประกอบไปด้วยดินใบก้ามปูและมะพร้าวสับ

“หลังจากที่ปลูกไม้ลงในกระถาง 4 นิ้วแล้ว การดูแลก็จะมีทั้งการใส่ปุ๋ยฉีดพ่นยา เพื่อให้ลูกไม้ใหม่ที่เกิดมามีทรงต้นตามที่ต้องการ จากนั้นก็ดูแลไปเรื่อยๆ ให้ไม้โต พอได้อายุต้นที่เหมาะสม จะมีการตัดทำรากตะขาบ แต่บางต้นที่ทรงรากดีอยู่แล้ว อาจจะไม่ต้องตัด ถ้ารากสวยอยู่แล้วสามารถจัดกิ่งดูแลต่อไปในขั้นตอนอื่นๆ ได้เลย ดูแลหลังจากตัดรากใหม่หลายเดือนอยู่เหมือนกันกว่าไม้จะออกขายได้” คุณเอก บอก

จากการที่มีผู้คนให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้อยู่เสมอนี้เอง ชมรมแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่เรียนรู้ที่สำคัญสำหรับคนรักและชื่นชอบชวนชม เพราะฉะนั้นหากใครไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีต้นไม้สำหรับฝึกและทำ สามารถเข้ามาตัวเปล่าและเรียนรู้ที่นี่ได้ทันที เรียกได้ว่ามีแต่หัวใจที่รักชวนชมเข้ามาทำได้ทันที

ขายไม้หลายราคา

ตามชนิดและขนาดไซซ์

คุณเอก ยังเล่าต่อไปอีกว่า การมีชมรมผู้รักชวนชมสวนศรีโพธิ์ ทำให้ได้มิตรภาพจากเพื่อนๆ ที่มีหัวใจเดียวกันเป็นอย่างมาก เพราะชาวบ้านในแถบนี้ที่ว่างจากการทำงานประจำได้เข้ามาช่วยกันเป็นเวรที่จะคอยสอนให้กับผู้สนใจ นอกจากจะเป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องของกระแสชวนชมให้คงอยู่แล้ว ยังช่วยให้สมาชิกในชมรมเกิดรายได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขายวัสดุปลูก หรือค่าตอบแทนจากผู้ว่าจ้างให้ช่วยดูแลไม้เพื่อนำไปส่งเข้าประกวด แต่หากเป็นมือใหม่ทางชมรมแห่งนี้ก็ยังมีบอกสอนในเรื่องของการผลิตไม้ให้ตรงตามที่ตลาดต้องการอีกด้วย

โดยชวนชมขนาดกระถาง 8 นิ้ว ขายอยู่ที่ราคา 100 บาทขึ้นไป หรือถ้าเป็นสายพันธุ์ที่มีความพิเศษมีการจัดทรงต้นที่ดี ราคาอาจจะแพงกว่านี้ขึ้นไปตามชนิดของไม้ ถ้ากระถาง 8 นิ้ว ราคาจะอยู่ที่ 500-1,000 บาท และชวนชมขนาดกระถาง 10 นิ้วที่มีการจัดรากและทรงต้นดีแล้วพร้อมส่งเข้าประกวด ราคาอยู่ที่กระถางละ 2,000 บาท

“จากที่ได้มาอยู่ชมรมแห่งนี้ เราได้เห็นผู้คนจากหลากหลายอาชีพที่ค่อนข้างให้ความสนใจ พอได้มาคุยได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน ทำให้เห็นถึงความตั้งใจของหลายๆ คน ว่าเขามีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะเรียนรู้ ไม่ว่าไม้จะเน่า หรือเลี้ยงแล้วไม่โต เขาก็สามารถมาเรียนรู้จากเราได้ เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่สนใจหรือเพิ่งเริ่มต้น อยากให้ทุกคนเริ่มที่ใจรักชอบก่อนครับ จากนั้นก็เรียนรู้อย่างอื่นไปเรื่อยๆ จะเข้ามาที่ชมรมเราก็ได้ ทุกคนที่นี่ยินดีต้อนรับ มาเป็นเพื่อนกันเพื่อพัฒนาชวนชมด้วยกันต่อไป” คุณเอก บอก

สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการปลูกชวนชม หรือท่านใดอยากเรียนรู้เทคนิคในด้านอื่นๆ หากต้องการที่จะเข้าไปเรียนรู้เพื่อฝึกเป็นอาชีพให้กับตนเอง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมผู้รักชวนชมสวนศรีโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 089-031-5504