ดุสิตา : คอลัมน์ อาทิตย์ละต้น

ดุสิตา หรือชื่ออื่น ดอกขมิ้น หญ้าข้าวก่ำน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ Utricularia delphinioides Thorelex Pellegr. เป็นพืชกินแมลงล้มลุกขนาดเล็ก อายุหนึ่งปี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ใบเดี่ยวดูคล้ายหญ้า รูปแถบแคบ สามารถสร้างถุงจับแมลงที่โคนต้น ดอกออกเป็นช่อตั้งแทงขึ้นจากโคนต้น สูง 5-25 ซ.ม.

แต่ละช่อมี 3-5 ดอก สีม่วงเข้มอมน้ำเงิน ขนาด 0.6-1 ซ.ม. ออกเรียงสลับ มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนส.ค.-ม.ค. ผลแบนทรงรี ภายในมีเมล็ดสีดำอมน้ำตาลขนาดเล็กจำนวนมาก

เติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ชื้นแฉะ ชอบความชื้นสูงและอากาศเย็น แสงแดดเต็มวัน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด กระจายพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และทวีปออสเตรเลีย

ในธรรมชาติมักขึ้นรวมกันเป็นทุ่งบนลานหินที่มีแสงแดดตลอดวันและน้ำท่วมขัง หรือชายน้ำทางภาคอีสานและพื้นที่ ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร เป็นดอกไม้ป่า 1 ใน 5 ชนิดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อไว้