ช้างไถนา ที่อมก๋อย 1 แรงช้าง เท่ากับ 4 แรงงานวัว-ควาย

ที่บ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนหิน   ที่เรียกว่า ดินดอย ทำให้การไถนาเพื่อปลูกข้าวทำได้ยากลำบาก สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายต่างๆ มากขึ้น

นายพะก่า โหนะ ชาวกะเหรี่ยง พร้อมเพื่อน 2 คน ได้ทดลองนำช้างมาไถนา  เพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่แข็งแรงกว่าวัว-ควาย และยังสามารถไถนาได้พื้นที่มากกว่า ในเวลาที่เท่ากัน โดย 1 แรงช้าง เท่ากับ 4 แรงงานวัว-ควาย

ช้าง 1 เชือก สามารถลากคันไถได้ตั้งแต่ 1-4 คันไถ โดยไม่ต้องหยุดพักเหนื่อย เพราะการไถนาถือเป็นงานเบามากสำหรับช้าง

ช้างเชือกแรกที่นำมาไถนาชื่อ ปุ๊น้อย (ตัวผู้น้อย)

ช้าง 1 เชือก ต้องมีผู้ควบคุม 2 คน (บังคับช้าง 1 คน และถือคันไถอีก 1 คน)

ชาวบ้าน ต.บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้อนุรักษ์ประเพณีช้างไถนาไว้ให้ลูกหลาน และคนไทยที่สนใจได้เห็นสืบต่อไป แถมเป็นสถานที่ Unseen Thailand อีกแห่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้

สนใจเข้าชม ติดต่อสอบถามที่ อบต.นาเกียน หรือ ททท.สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่