สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.4 ตอน : ถั่วดาวอินคา ขุมทรัพย์แห่งชุมชนบ้านกุดตาเพชร จังหวัดลพบุรี

จากพืชที่สร้างปัญหาให้กับคนในชุมชนบ้านกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เกือบทำให้ชุมชนล้มละลาย แต่ปัญหานั้นได้กลายเป็นโอกาสเมื่อคนในชุมชนหันมาพูดคุยปรึกษาระดมความคิดในยกระดับให้ถั่วดาวอินคา จนปัจจุบันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน

ติดตามความสำเร็จได้ในสารคดีเสียงจากแผ่นดิน เวลา 20.00 น.