บ้านหมุน 2 ชั้น หลังแรกที่พะเยา เพียงกดรีโมทเมื่อต้องการให้บ้านหมุน รองรับระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้ถึง 6 ริกเตอร์