ผู้ใหญ่ตุล เซียนปลาคาร์พ ตัวจริงทุกเรื่อง(ปลา)คาร์พ!!

เริ่มจากชอบสู่การพัฒนา และไม่หยุดเรียนรู้! : คุณปกรณ์ วงศ์มโนพณิช (ตุล) เจ้าของสยามปลาคาร์ฟ และอีกหนึ่งตำแหน่งของคุณตุลคือ ผู้ใหญ่บ้าน เขาเป็นคนที่สนใจและชื่นชอบในเรื่องของปลาคาร์พ ครั้งแรกคุณตุลเริ่มจากการเลี้ยงปลาคาร์พสายพันธุ์ไทย จนวันหนึ่งคุณตุลดริ่มศึกษาและค้นพบว่ามีปลาต่างประเทศที่มีโครงสร้างใหญ่กว่า ทำให้เกิดการนำเข้าสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นมาเพาะพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันทำให้ฟาร์มของคุณตุลมีความโดดเด่น และที่สำคัญคุณตุลยังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นด้านการประมงระดับชาติ ประจำปี 2566 ด้านสาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำอีกด้วย