“แป้นสยาม” มะขามป้อมต้นเตี้ย ลูกใหญ่ ติดผลดก

มะขามป้อมแป้นสยาม เป็นพันธุ์ไทยแท้ๆ ที่เกิดจากการนำเอาเมล็ดของมะขามป้อมพันธุ์พื้นเมืองของไทยที่ขึ้นตามธรรมชาติในป่าเขตพื้นที่ จ.กาญจนบุรี

ก่อนที่จะถูกเรียกว่า “มะขามป้อมแป้นสยาม” เดิมทีเรียกว่า “พันธุ์เตี้ยเลื้อย”

มีจุดเด่น ที่สำคัญได้แก่ รูปทรงของผลสวยกลมแป้น มีน้ำหนักเฉลี่ยระหว่าง 20-25 ผลต่อ 1 กิโลกรัม โดยผลโตเต็มที่จะเกือบเท่าลูกปิงปอง ต้นเตี้ย ติดผลดก โดยที่ไม่ต้องฉีดฮอร์โมนอะไรมาก เพียงบำรุงด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพียงเท่านั้น

สำหรับท่านที่สนใจจะปลูกมะขามป้อม 1.ต้องดูพื้นที่ หากเป็นที่ลุ่มน้ำ น้ำท่วม ก็ไม่สมควรปลูก 2.น้ำ ปีแรกที่ปลูกต้องให้น้ำสม่ำเสมอ 3.ปลูกแล้วเน้นที่การแปรรูปสร้างมูลค่า

#มะขามป้อม #มะขามป้อมแป้นสยาม #การปลูกมะขามป้อม