ชวนชมสวนศรีโพธิ์ สร้างคน สร้างอาชีพ

“ชวนชม” ไม่ใช่เป็นเพียงไม้ดอกไม้ประดับที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่ทำให้ชวนชมเป็นไม้ที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างมิตรภาพที่ดีของเพื่อนๆ ในวงการ เพราะผู้เป็นมือใหม่ได้รับองค์ความรู้จากรุ่นพี่อยู่เสมอจึงเกิดมิตรไมตรีต่อกัน ส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มนี้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ทศวรรษยังมีความเข้มแข็งในการผลิตชวนชมออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถทำการค้าได้ทั้งในและต่างประเทศ

คุณศุภชัย กรีวิทย์ หรือที่วงการชวนชมรู้จักกันดีในชื่อ เอก ยุดยา เป็นตัวแทนของชมรมผู้รักชวนชมสวนศรีโพธิ์ เป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกชวนชมอย่างจริงจัง โดยในช่วงแรกเขาไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการทำไม้ แต่เมื่อได้เข้ามาเรียนรู้จากชมรมแห่งนี้มีพี่เลี้ยงที่ดีค่อยสอน จึงทำให้สามารถนำการฝึกฝนที่ได้จากชมรมแห่งนี้ไปต่อยอด จนเกิดรายได้เสริมให้กับตัวเขาเอง