ฟื้นโครงการหมูอินเตอร์ ปลดหนี้ สร้างอาชีพให้สมาชิกสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เร่งฟื้นโครงการหมูอินเตอร์ หนึ่งในโครงการส่งเสริมอาชีพที่ร่วมมือกับภาคเอกชนหวังปลดหนี้ มีตลาดรับซื้อแน่นอนแก่สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรขุน ในพื้นที่รับผิดชอบของ สกก.สันป่าตอง จำกัด ได้แก่ อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่วาง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่