หนุ่มอยุธยา เพาะพันธุ์ปลาคุณภาพ เน้นขายออนไลน์ ใส่ใจบริการ รายได้หลักล้านต่อเดือน

การเลี้ยงปลาเนื้อได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะในหลายพื้นที่ให้ความสนใจในเรื่องของการผลิตอาหารไว้กินเองในครัวเรือน ทำให้การซื้อลูกพันธุ์ปลามีความต้องการอย่างต่อเนื่อง คุณสุฑิพงศ์ สินตรีขันธ์ ได้เล็งเห็นช่องทางการสร้างรายได้ จึงได้เพาะพันธุ์ปลาขายมากกว่า 20 ชนิด และปลาที่ขายดีมีอยู่ 4 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ และปลานิลหมัน เป็นปลากินพืชที่นำไปเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนอาหารได้อย่างดี

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด