การเลื่อยไม้ยางพารา (คลิป)

บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราอบแห้ง ส่งออกประเทศจีน 95 เปอร์เซนต์ และจำหน่ายในประเทศเพียง 5 เปอร์เซนต์ ไม้ยางพาราจะรับซื้อจากในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง ในแต่ละวันมีกำลังผลิตในการเลื่อยไม้อยู่ที่ 3,668.68 ลูกบาศก์ฟุต/วัน