ชมคลิป อ.สันติ พิเชฐชัยกุล ปั้นรูปพระเจ้าอยู่หัวแย้มพระสรวล

คลิปอาจารย์สันติ พิเชฐชัยกุล ปั้นรูปพระเจ้าอยู่หัวแย้มพระสรวล ที่บอสตัน แคมบริจ สหรัฐอเมริกา ข้างในโรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์น ที่พระองค์ท่านทรงประสูตร ที่อ.สันติต้องปั้นไปกราบไป โดยรูปปั้นมีความเหมือนจริงมากๆ

ขอบคุณคลิปจาก  Youtube  Sunti Pichetchaiyakul, Sculptor