ปศุสัตว์ลำปาง ชูเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน-CP Pork Shop ต้นแบบปศุสัตว์ OK

ปศุสัตว์ลำปาง ชูเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน-CP Pork Shop ต้นแบบปศุสัตว์ OK
ตรวจเข้มเนื้อสัตว์ช่วงสงกรานต์ แนะเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากผู้ผลิตมาตรฐาน

นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เปิดเผยภายหลังจากมอบใบประกาศและตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ให้กับเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน จำนวน 10 รายนำร่อง ใน 6 อำเภอ ทั้งอ.เมือง อ.เสริมงาม อ.แม่เมาะ อ.แม่ทะ อ.ห้างฉัตร และอ.เถิน ว่าเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการรายย่อย ที่ร่วมกันยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ จนถึงสถานที่จำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่สะอาดและปลอดภัย โดยถือว่าเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน-CP Pork Shop ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ส่งเสริมให้ประชาชนชาวลำปางมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ช่วยตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยการพัฒนาจุดจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย ปลอดโรค และปลอดสารเร่งเนื้อแดง

“ขอชื่นชมเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชนทั้ง 10 รายและซีพีเอฟ ที่ร่วมกันนำร่องสร้างมาตรฐานสินค้าที่ดีและสร้างอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคชาวลำปาง และถือเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการที่นำมาตรฐานโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือ “ปศุสัตว์ OK” มาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับมาตรฐานร้านค้าของตนเองให้สอดคล้องกับโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้น โดยเฉพาะการจัดเก็บเนื้อสัตว์ในตู้แช่เย็นที่ช่วยคุณภาพเนื้อสัตว์ ป้องกันการปนเปื้อน และยังมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นเมื่อนำไปทำอาหารเพราะจะคงความสดของเนื้อสัตว์ไว้ได้ จนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดจะขยายผลสำเร็จนี้สู่ผู้ค้าในตลาดสดและผู้ค้าทั่วไปต่อไป” ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กล่าว

ขณะเดียวกัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ถึงนี้ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ปศุสัตว์อำเภอ และประมงจังหวัด ร่วมกันลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบตลาดสดในจังหวัดลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดตรวจดูใบอนุญาตให้ทำการค้าซากสัตว์ แผงจำหน่ายถูกสุขอนามัย มีตู้แช่เย็นหรือแผงความเย็นสำหรับเก็บเนื้อสัตว์รอการจำหน่าย ที่สำคัญเนื้อสัตว์ต้องมีคุณภาพ มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และสัตว์มาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์  พร้อมแนะนำผู้บริโภคให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” และควรรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้น

ด้าน นางสุพิน ปัญญาโชติ เถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน อ.เมือง จ.ลำปาง กว่าวว่า ตนเองตัดสินใจร่วมธุรกิจตู้หมูชุมชน เนื่องจากชุมชนของตนเองอยู่ห่างไกลจากตลาดสด การหาซื้อเนื้อหมูแต่ละครั้งต้องเสียเวลาขับรถเป็นระยะทางไกลและซื้อสินค้ามาครั้งละมากๆเพื่อเก็บไว้ปรุงได้หลายมื้อ จึงคิดว่าหากมีจุดจำหน่ายเนื้อหมูในชุมชนก็จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ชาวชุมชน สามารถซื้อเนื้อหมูได้ตลอดเวลาในจำนวนที่เพียงพอต่อการปรุงในแต่ละมื้อไม่ต้องซื้อมาเก็บจนเน่าเสีย อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของตนได้ และรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปศุสัตว์ OK ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีว่าเนื้อหมูที่จำหน่ายนั้นกรมปศุสัตว์รับรองคุณภาพว่า สด สะอาด ปลอดภัย และปลอดสารตกค้าง

ส่วน นางบัวตอง จินะ เถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน อ.ห้างฉัตร กล่าวว่า เดิมตนเองจำหน่ายอาหารทะเลมาก่อน เมื่อเห็นโครงการตู้หมูชุมชนที่ซีพีเอฟส่งเสริมก็รู้สึกสนใจ เพราะที่ร้านยังขาดสินค้าประเภทเนื้อหมูสด จึงเข้าร่วมโครงการกับบริษัททันทีเพื่อเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเนื้อสัตว์ได้มากขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนามาตรฐานร้านตามโครงการ “ปศุสัตว์ OK” ด้วย โดยใช้เวลายื่นเรื่องขอการรับรองกับปศุสัตว์อำเภอประมาณ 2 เดือน มีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างละเอียดจนได้รับการรับรองในครั้งนี้ ตนเองรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมยกระดับการจำหน่ายสินค้าเนื้อสัตว์ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าเนื้อสัตว์ทั้งหมดมาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ผ่านโรงฆ่าที่ทันสมัยสะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี มีการจัดส่งโดยรถที่ควบคุมอุณหภูมิตลอดเส้นทาง เมื่อมาถึงร้านก็นำเข้าเก็บในตู้แช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับเนื้อหมูที่สะอาดปลอดภัยแน่นอน