เกษตรกรหนองคายเร่งเก็บพืชผลส่งขายช่วงตรุษจีนที่ให้ราคาสูง

วันที่ 25 มกราคม 2560 ในช่วงนี้เกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรตามริมฝั่งแม่น้ำโขงและตามดอนในแม่น้ำโขง จ.หนองคาย ต่างเร่งเก็บพืชผลการเกษตรที่ปลูกไว้ เพื่อส่งขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ราคาพืชผลการเกษตรมีการปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกร ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ และเกษตรกรจาก ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย จำนวนกว่า 400 ครอบครัว ที่เข้าไปปลูกพืชผลทางการเกษตร หลายชนิด ทั้งพุทรา มะเขือ พริก และยาสูบ ที่ดอนต่ำดอนแตง ซึ่งเป็นดอนของไทย พื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่กลางแม่น้ำโขง ได้เก็บผลผลิตของพืชผลการเกษตรที่ปลูกไว้ในบนดอน ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยว บรรจุในถุงน้ำหนักถุงละ 10 กก. ใส่เรือข้ามแม่น้ำโขงกลับมายังท่าเทียบเรือบ้านท่ามะเฟือง ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ซึ่งจะมีพ่อค้า-แม่ค้านำรถมารอรับพืชผลการเกษตรถึงริมท่า

โดยพืชผลการเกษตรที่ออกผลผลิตในช่วงนี้คือพุทรา พริกหยวก พริกฮอตหรือพริกชี้ฟ้า และมะเขือ ในแต่ละวันเกษตรกรจำนำผลผลิตที่ได้ใส่เรือข้ามมาส่งขาย วันละไม่ต่ำกว่า 8 ตัน ส่งผลให้ท่าเทียบเรือบ้านท่ามะเฟือง คึกคักเป็นพิเศษ มีเงินสะพัดนับแสนบาท