น้ำท่วมกระทบชาวนาสงขลา ขอรัฐช่วยหาเมล็ดพันธุ์ให้ทันฤดูเพาะปลูก แจงไม่ได้ก่อม็อบกดดันรัฐบาล

วันที่ 5 ก.พ. นายกาจบัณฑิต รามมาก รองประธานสภาเกษตรกร จ.สงขลา เปิดเผยว่าเกษตรกรคาบสมุทรสทิงพระได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 5,000 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 100,000 กว่าไร่ ขอให้รัฐบาลช่วยหาเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ 2,500 ตันให้โดยเร็ว เพื่อให้ทันกับฤดูกาลเพาะปลูก หากเพาะปลูกข้าวช้าจะถึงฤดูแล้ง เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำจากชลประทานอาจทำให้น้ำมีความเค็มเกินค่า เกษตรกรไม่ได้ก่อม็อบตามที่หลายฝ่ายเข้าใจ

นายกาจบัณฑิตเปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดรับบริจาคเงินซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นสิ่งที่ดี แต่กลัวว่าเงินที่ได้รับจะซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแจกจ่ายให้เกษตรกรไม่พอกับความต้องการ 2,500 ตัน และล่าช้า ทางสภาเกษตรกรและภาคการเมืองเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งเท่านั้น ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงตามที่โฆษกรัฐบาลเข้าใจอยู่ และไม่ได้กดดันภาครัฐในพื้นที่

นายกาจบัณฑิตเปิดเผยว่า เกษตรกรและนักการเมืองไม่ได้กดดันรัฐบาล แต่ขอให้รัฐบาลช่วยชาวนาให้เร็วขึ้น กรมการข้าวรวบรวมเมล็ดพันธุ์จากภาคอื่นๆ ของประเทศที่กำลังเก็บเกี่ยวอยู่ นำมาช่วยชาวนาภาคใต้ จะเป็นการช่วยเกษตรกรชาวนาภาคกลางและภาคใต้ไปพร้อมกัน และให้นำปัญหาเกษตรกร จ.สงขลา เข้า ครม.เพื่อให้ ครม.อนุมัติงบประมาณ 50 ล้านบาท ชื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายเจือ ราชสีห์ อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่านักการเมืองต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้เข้าไปก่อม็อบอะไร เป็นการเข้าใจผิดจากการรายงานที่ผิดพลาดจากพื้นที่ เห็นด้วยกับการเปิดรับบริจาคเงินของทางจังหวัด แต่กลัวว่าไม่ทันกับความต้องการและเวลาของเกษตรกรที่มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเร่งด่วน เพื่อให้ทันกับฤดูกาลเพาะปลูก หากยื้อเวลาออกไปจะถึงฤดูแล้ง เกษตกรจะประสบกับปัญหาภัยแล้งอีก พรรคการเมืองทำกิจกรรมในนามพรรคไม่ได้ในขณะนี้

รายงานข่าวจากสำนักงานเกษตร จ.สงขลา เปิดเผยว่าในสัปดาห์นี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จากเงินบริจาค 1 ล้านบาท ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 41 ไปแจกให้กับเกษตรกรรอบแรก 65 ตัน ขณะนี้มาถึงสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว ภายในสัปดาห์นี้ ตามแผนที่ของสำนักงานเกษตร ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวรอบ 2 และ 3 ประมาณ 110 ตัน จากเงินบริจาคอีก 2 ล้านบาท กำลังทยอยมา และคาดว่ากลางเดือน ก.พ.จะสามารถแจกจ่ายให้เกษตรกรได้