3 สหกรณ์เกษตรตราด ดันทุเรียนคุณภาพขึ้นห้าง

วันที่ 19 เมษายน 2560 ที่สวนทุเรียน ของเกษตรกร ต.ประณีต หมู่ 2 อ.เขาสมิง จ.ตราด นายกฤษณะ อยู่สุข นายอำเภอเขาสมิง พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยม การเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนหมอนทองแปลงใหญ่ โดยมีผู้แทน บริษัทเซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล จำกัด ร่วมตรวจสอบกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนคุณภาพของจังหวัดตราดที่ผ่านมาตรฐาน GAP

สำหรับการดำเนินการด้านการตลาดของทุเรียนแปลงใหญ่ ของจังหวัดตราดในครั้งนี้ 3 สหกรณ์การเกษตรซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด (บ้านเงาะตราด) สหกรณ์แปรรูปเพื่อการส่งออก จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด ได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดตราด ร่วมกันจัดหาช่องทางการตลาด โดยนำผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าเข้ามาซื้อผลผลิตของเกษตรกรในราคานำตลาดสูงกว่า 10 – 15 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งทุเรียนคุณภาพที่ตัดในชุดแรกนี้สามารถจำหน่ายได้กิโลกรัมละ 100 บาท

นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด กล่าวว่า เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพของผลผลิตทุเรียนแปลงใหญ่ของจังหวัดตราดในครั้งนี้ได้มีการติดสติ๊กเกอร์คิวอาร์โค๊ด เป็นการรับรองคุณภาพของทุเรียน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของทุเรียนได้ นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียน เพื่อเป็นการยืนยันว่า ทุเรียนคุณภาพของจังหวัดตราด ที่จะส่งไปจำหน่ายยังห้างสรรพสินค้าเป็นทุเรียนคุณภาพ ปลอดจากปัญหาทุเรียนอ่อน