นบข.เคาะขายข้าวรัฐเข้าอุตสาหกรรม 1.62 ล้านตัน จ่อประมูลข้าวรัฐเสื่อมอีก 1.03 ล้านตัน 28 เม.ย.นี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้พิจารณาอนุมัติขายข้าวในสต็อกของรัฐให้กับผู้เสนอซื้อสูงสุด 13 ราย ใน 125 คลัง ปริมาณ 1.62 ล้านตัน หรือ 44.32% ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูล มูลค่าเสนอซื้อ 7,929.58 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตกลงขายให้ผู้เสนอซื้อในราคาสูงสุดที่เหมาะสมกับสภาพข้าวโดยคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการเก็บรักษาข้าว และผลกระทบต่อตลาดข้าวและธัญพืชอื่นๆ ก่อนหน้านี้ได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ปริมาณ 3.66 ล้านตัน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุด 15 ราย ใน 157 คลัง ปริมาณ 2.07 ล้านตัน

นางดวงพร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ประธาน นบข. ยังได้เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศ ออกประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 1.03 ล้านตัน ตามแผนการระบายข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐที่คณะกรรมการ นบข. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า ระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2560 และเชิญผู้สนใจเข้ามารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกประกาศประมูล (TOR) ในวันที่ 20 เมษายนนี้ เปิดให้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ วันที่ 26 เมษายนนี้ ให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อและเปิดซองเสนอราคาซื้อในวันที่ 28 เมษายนนี้

สำหรับข้าวสารในสต็อกของรัฐที่นำออกมาจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ในครั้งนี้ เป็นข้าว 16 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว A1