โรงงาน-ชาวไร่ลุ้นฝนปีนี้ชุ่มฉ่ำดันปริมาณหีบอ้อยทะลุ 93 ล้านตัน

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า คาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2560/61 น่าจะดีกว่าปีนี้ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 93 ล้านตันอ้อย เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายได้ประเมินภาพรวมการเพาะปลูกอ้อยประจำฤดูการผลิตปีนี้ที่ได้เริ่มต้นเพาะปลูกตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบว่ามีโอกาสจะดีกว่ารอบการผลิตของปี 2559/60 เพราะเริ่มมีฝนตกในพื้นที่ปลูกอ้อย

“คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อตออ้อย ขณะเดียวกันพบว่าชาวไร่อ้อยหลายรายเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและลงตออ้อยใหม่เพื่อหวังผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ชาวไร่บางรายได้ขยายพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากมองแนวโน้มราคาน้ำตาลโลกอยู่ในเกณฑ์ดี” นายสิริวุทธิ์กล่าว