ฝนชุกทำผลผลิตข้าวดีเกินคาด ชงนบข.ลดพื้นที่ปลูก 1.08 ล้านไร่

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมชลประทานร่วมกับกรมการข้าว เร่งสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและฝนตกชุกในช่วงนี้ อาจกระทบต่อผลผลิตได้มากกว่าที่เคยประมาณการไว้ปี 2560/61 จะมีปริมาณข้าวออกสู่ตลาดประมาณ 29 ล้านตันข้าวเปลือก กระทบต่อการบริหารจัดการในช่วงปลายฤดูกาล ทั้งนี้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจรได้เชิญประชุมวันที่ 2 มิถุนายน เพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตข้าวทั้งปีก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

แหล่งข่าวจากกรมการข้าว กล่าวว่า ได้ประเมินผลผลิตข้าวปี 2560/61 ใหม่ โดยคาดว่าจะมีการปลูกข้าว 66.69 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 29.50 ล้านตันข้าวเปลือก กระทรวงเกษตรฯจึงเตรียมเสนอมาตรการการปรับพื้นที่นาและลดการปลูกข้าวให้ที่ประชุมนบข. เห็นชอบ 3 โครงการ พื้นที่เป้าหมายรวม 1.08 ล้านไร่ วงเงิน 4,718.545 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว(รอบที่1) จำนวน 6.3 แสนไร่ วงเงิน 3,803.88 ล้านบาท 2.โครงการปลูกพืชหลากหลาย(รอบ2) พื้นที่ 45 แสนไร่ วงเงิน 864.53 ล้านบาท และ 3.โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (รอบ2) บนพื้นที่ 5 หมื่นไร่วงเงิน 50.135 ล้านบาท