“พาณิชย์”เข้มโรงสีซื้อข้าวราคายุติธรรมพร้อมเปิดแอพฯ“ชาวนาไทย”เช็คข้อมูล

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทย ว่า ได้หารือเรื่องมาตรการการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวนาช่วงก่อนที่ผลผลิตจะออกมาช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ โดยสมาชิกโรงสี 100 แห่ง ร่วมกับกรมการค้าภายใน พร้อมที่จะซื้อขายข้าวอย่างยุติธรรมกับชาวนา และกรมฯ ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการซื้อขายข้าว เครื่องมือทั้งเครื่องชั่งน้ำหนักข้าว เครื่องวัดความชื้นที่โรงสีใช้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการการเอารัดเอาเปรียบชาวนา

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าวว่า กระทรวงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นชื่อ “ชาวนาไทย” ดาวน์โหลดได้แล้ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบราคา การผลิต ตลาด สถานที่ซื้อขาย โรงสี รวมทั้งจะมีการใช้แอพพลิแคชั่นไลน์ตั้งกลุ่มขึ้นมาในแต่ละพื้นที่เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้กับชาวนา ซึ่งจะทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งในส่วนของเรื่องร้องเรียนต่างๆกระทรวงก็จะมีหน่วยเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนของชาวนาโดยสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่สายด่วน 1569

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าวอีกว่า ปีนี้ราคาข้าวมีแนวโน้มว่าจะราคาดีอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ผลิตข้าวหลายประเทศเจอภัยธรรมชาติ ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอ แต่ประเทศผู้นำส่งสัญญาว่าต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มจากไทย จึงไม่น่าเป็นห่วงเรื่องราคา ขณะเดียวกันก็ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการติดตามการเพาะปลูกของชาวนา เพื่อป้องกันการลักลอบปลูกข้าวนอกพื้นที่การเพาะปลูก เพราะจะส่งผลต่อราคาข้าวในอนาคต