ทุเรียนจันทบุรี 1 ส่งไปอเมริกา

วันนี้น้องหนูอย่าลืมไปฟัง หรือตามชมปาฐกถาพิเศษจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีผู้ดูแลเศรษฐกิจของประเทศรายการ “Fintech นวัตกรรมการเมืองเรื่องใกล้ตัวที่ต้องรู้” ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พร้อมรับฟังแนวทางความคิดของ อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะมาบอกกล่าวให้ทราบว่าพรุ่งนี้ประเทศไทยในยุคดิจิทัลจะไปทางไหน ทั้งมีเวทีเสวนาเข้มข้น ถกกันเต็มที่จากกูรูยุคดิจิทัล

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ อรพงศ์ เทียนเงิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทดิจิตัล เวนเจอร์ส จำกัด ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท Beacon VC Capital ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ช่องทางรับฟังและรับชมได้หลายช่อง โปรดติดตามจากหนังสือพิมพ์มติชนและข่าวสด

เมื่อวานว่าถึงทุเรียนพันธุ์ลูกผสมพันธุ์จันทบุรี ไปถึงลำดับ 6 วันนี้มาเริ่มที่ลำดับ 7

ทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรี 7 ทรงผลค่อนข้างกลม พูนูนชัดเจน ร่องพูไม่ลึก หนามเล็ก สั้น ขอบหนามทั้งสองข้างโค้งเข้า ตรง ขนาดผลปานกลาง น้ำหนักผล 1.76-2.83 กิโลกรัม เนื้อหนาปานกลาง 0.95 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อผลเท่ากับ 19.5% เมล็ดลีบ การติดผล 4 สัปดาห์ มีก้านผลยาว เมล็ดยาวรี สีน้ำตาล อายุเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้น 105 วัน หลังดอกบานช่วงเดือนมกราคม เก็บเกี่ยวได้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เนื้อมีสีเหลืงสม่ำเสมอ รสชาติหวานมัน เนื้อเหนียวปานกลาง เส้นใยปานกลาง กลิ่นอ่อน

ทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรี 8 ทรงผลค่อนข้างกลม พูนูนชัดเจน ร่องพูไม่ลึก หนามเล็ก สั้น ขอบหนามทั้งสองข้างโค้งเข้า ตรง น้ำหนักผล 1.92-2.45 กิโลกรัม น้ำหนักผลเฉลี่ย 2.24 กิโลกรัม เนื้อหนาปานกลาง 1.46 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผล 38.83% เมล็ดลีบ ติดผลเมื่อ 4 สัปดาห์ 100% มีก้านผลยาว 5.42 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 110-117 วัน หลังดอกบาน เฉลี่ย 114 วัน ดอกบานช่วงเดือนมกราคม เก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤษภาคม รสชาติหวานมันดีมาก เหนียว เนื้อละเอียด เส้นใยปานกลาง กลิ่นอ่อน เนื้อคงสภาพได้นานหลังเก็บเกี่ยว

ทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรี 9 ทรงผลค่อนข้างกลม รูปไข่ ขนาดผลปานกลาง น้ำหนักระหว่าง 3.33-3.53 กิโลกรัม น้ำหนักผลเฉลี่ย 3.43 กิโลกรัม เปลือกหนา 1.59 เซนติเมตร เนื้อหนา 1.30 เซนติเมตร น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผล 19.01% เมล็ดลีบ มีก้านผลยาว อายุเก็บเกี่ยว 138 วัน เปรียบเทียบกับพันธุ์อีหนัก ทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมที่มีแหล่งค้นพบในจังหวัดจันทบุรี เนื้อสีเหลืองสม่ำเสมอ หวานมัน เนื้อเหนียวละเอียด กลิ่นอ่อน เส้นใยปานกลาง

ทั้งสามพันธุ์แนะนำ พันธุ์ 2560

โครงการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนลูกผสม ดังกล่าวไว้เมื่อวานว่ามาจาก ดร.ทรงพล สมศรี นักวิชาการเกษตร 8 จากสถาบันพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขณะนี้ ดร.ทรงพลนำเสนอพันธุ์ทุเรียนที่ได้จากการผสมออกมา 3 เบอร์ก่อน คือ จันทบุรี 1, 2, 3 ที่ได้รับความสนใจมากคือพันธุ์ “จันทบุรี 1” เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์ชะนีกับพันธุ์หมอนทอง เป็นทุเรียน

ที่ได้มาตรฐานส่งออกตามที่กรมวิชาการเกษตรประกาศไว้เมื่อ พ.ศ.2541

เมื่อผ่าดูพบว่าเนื้อมีสีเหลืองนวล สวย แห้งละเอียด เนียน เนื้อไม่เละ เมื่อปลิงหลุด 2-3 วัน เนื้อยังแห้ง ที่เด่นเป็นพิเศษคือ เป็นทุเรียนลูกผสมที่มีกลิ่นน้อยมาก ลักษณะของเนื้อใกล้เคียงพันธุ์หมอนทอง แต่เมล็ดไม่ลีบ รสไม่หวานจัด

การพัฒนาพันธุ์ทุเรียนลูกผสมจันทบุรีทำให้แนวโน้มขยายการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น

ที่มา : คอลัมน์ โลกสองวัย