เกษตรกรระโนด ร้องฟักทองล้นตลาด ราคาดิ่ง กก.ละ 6 บาท ผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่

วันที่ 19 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อ.ระโนด จ.สงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อต้นปี จึงหันมาปลูกฟักทองพืชระยะสั้น ที่ได้รับการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นหลังน้ำลดของ จ.สงขลา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และขณะนี้ฟักทองที่ปลูกไว้ให้ผลผลิตเต็มที่และเริ่มทยอยเก็บผลผลิตส่งขายตลาด

รายงานข่าวว่า แปลงฟักทองของนางอุบล ส้มตั้น อายุ 50 ปี เกษตรกร หมู่ 6 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา ต้องระดมญาติและเพื่อนบ้านช่วยกันเก็บฟักทองที่ปลูกไว้ 8 ไร่ 1,100 ต้น ส่งขายให้กับแม่ค้าที่มารับซื้อถึงหน้าแปลง ซึ่งรุ่นแรกสามารถเก็บได้ประมาณ 5 ตัน ราคาส่ง กก.ละ 6 บาท เฉลี่ยน้ำหนักลูกละ 3-7 กก. ให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยหาตลาดให้กว้างขึ้น

นางอุบลกล่าวว่า ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพลูกใหญ่และออกลูกเต็มสวน แต่ต้องเร่งเก็บส่งขายตลาดให้เร็วที่สุด เนื่องจากขณะนี้ราคาฟักทองค่อนข้างต่ำ กก.ละ 6 บาทเท่านั้น ทั้งลูกเล็กและลูกใหญ่ เป็นผลมาจากฟักทองที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกออกสู่ตลาดพร้อมกัน จึงทำให้ราคาตกเพราะผลผลิตเริ่มล้นตลาด แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างรายได้เสริมทดแทนการทำนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฟักทองเป็นหนึ่งในพืชระยะสั้นที่ จ.สงขลา ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นหลังน้ำลดเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งอนุมัติงบประมาณ 1,095,940 บาท ในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้จัดซื้อเมล็ดพันธุ์แตงโม ข้าวโพดหวาน ฟักทอง ถั่วเขียว และปุ๋ยสูตร 15-15-15 แจกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 4 อำเภอคาบสมุทรสทิงพระ อ.สิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์ และ อ.ระโนด นำไปปลูกเพื่อให้สามารถฟื้นตัวหลังจากได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม