สหกรณ์ 8 จว.เหนือเปิดจุดรวมลำไยจากเกษตรกร เร่งกระจายผลผลิตสู่ตลาดทั่วประเทศ

สหกรณ์การเกษตรใน 8 จังหวัดภาคเหนือเปิดจุดรับซื้อผลผลิตลำไยคุณภาพจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงที่ลำไยจะมีปริมาณผลผลิตออกมาไม่น้อยกว่า 240,000 ตัน กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดหาช่องทางจำหน่ายผลผลิตลำไยของสหกรณ์ ประสานความร่วมมือกับห้างโมเดินเทรด และเครือข่ายสหกรณ์ในภาคต่าง ๆ สั่งซื้อลำไยจากสหกรณ์ภาคเหนือเพื่อนำไปกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ หวังบรรเทาปัญหาลำไยออกมากระจุกตัว ขณะที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดกิจกรรมสั่งซื้อลำไยผ่าน Call Center 1545 และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ จัดส่งลำไยผ่านไปรษณีย์ถึงหน้าบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ลำไยในภาคเหนือว่าผลผลิตเริ่มทยอยออกมาตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยปริมาณลำไยในปีนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณทั้งสิ้น 377,687 ตัน โดยคาดว่าผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ปริมาณ 240,000 ตัน กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้มีนโยบายสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ลำปางและตาก จำนวน 15 สหกรณ์ เป็นตัวกลางในการกระจายลำไยออกนอกพื้นที่ เพื่อช่วยดูดซับปริมาณลำไยในตลาด ซึ่งจะช่วยพยุงราคาลำไยในพื้นที่ให้ไม่ตกต่ำ โดยกรมฯได้สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์แก่สหกรณ์ใช้ในการรวบรวมผลผลิตลำไยในฤดูกาลปีนี้ จำนวน 52.50 ล้านบาทและสนับสนุนเงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป การตลาดและกระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อจัดซื้อตะกร้าและกล่องบรรจุลำไย เพื่อให้สามารถกระจายผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียของผลผลิตอีกจำนวน 6,060,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีบริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด ได้ตกลงซื้อลำไยร่วงเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำลำไยเข้มข้นส่งออกไปยังประเทศจีน โดยได้ตกลงซื้อลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จำนวน 450 ตัน และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมมือในการกระจายลำไยของสหกรณ์ ผ่านทาง 4 ช่องทาง ได้แก่ Call Center 1545 , www.thailandpostmart.com , แอปพลิเคชั่น thailandpostmart.com และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคในการสั่งซื้อลำไยผ่านไปรษณีย์จัดส่งถึงบ้านในเวลาอันรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมการเปิดจุดรับซื้อลำไยของสหกรณ์ในขณะนี้ สหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับซื้อลำไยสด ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด มีนโยบายการรับซื้อราคานำตลาด 0.5 – 1 บาท ซึ่งผลผลิตที่สหกรณ์รับซื้อส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการผลิตลำไยคุณภาพกับสหกรณ์ ส่วนจังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตมาก โดยสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัดได้มีการรับซื้อลำไยในราคานำตลาดอยู่ที่ 2 – 4 บาท/กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรรวบรวมผลผลิตมาจำหน่ายให้กับสหกรณ์จำนวนมาก ซึ่งการที่สหกรณ์สามารถซื้อในราคาสูงกว่าตลาดได้ เนื่องจากสหกรณ์มีการคัดเกรดในการรับซื้อ ประกอบกับมีการเจรจาร่วมกับคู่ค้า คือ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ณ ห้างสาขาต่างๆ ทำให้เป็นช่องทางในการระบายผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับจังหวัดน่าน มีแผนการรวบรวมลำไยใน 6 สหกรณ์ ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดจุดรับซื้อลำไยแล้ว จำนวน 3 สหกรณ์ โดยราคาที่สหกรณ์ รับซื้อจะใกล้เคียงตามราคาตลาด และที่จังหวัดแพร่มีสหกรณ์การเกษตรแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จำกัด เปิดรับซื้อลำไยสดช่อ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ผลผลิตจะส่งขายไปยังตลาดพิษณุโลกและตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง

ขณะเดียวกัน กรมฯยังได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์ในทุกจังหวัด เพื่อร่วมกระจายผลผลิตลำไยสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ โดยได้มีการสร้างช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทาง line กลุ่มของสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยกับสหกรณ์ผู้ซื้อปลายทาง ในการประสานข้อมูลเรื่องปริมาณและราคาที่จะสั่งซื้อระหว่างกัน โดยมอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด เป็นตัวกลางในการประสานการซื้อขายลำไยระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยภาคเหนือกับเครือข่ายสหกรณ์ในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้เปิดรับการสั่งซื้อจากเครือข่ายสหกรณ์ในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วจำนวน 30 จังหวัด ปริมาณการสั่งซื้อเบื้องต้น 115.5 ตัน ซึ่งสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ พะเยาและน่านจะเป็นรวบรวมลำไยสดคุณภาพดีขนาด AA และ A บรรจุลงกล่องขนาด 10 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 30-32 บาท ขนส่งโดยรถบรรทุกขนาดเล็ก บรรจุ 2.5 ตัน จัดส่งให้กับสหกรณ์ปลายทางภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน ขึ้นอยู่กับระยะทาง ซึ่งสหกรณ์ปลายทางจะนำไปกระจายสู่ตลาดและผู้บริโภคภายในจังหวัด หากสหกรณ์ใดหรือหน่วยงานต่าง ๆ สนใจ สั่งซื้อลำไยคุณภาพดีจากสหกรณ์ในภาคเหนือ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยในภาคเหนือโดยตรง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเสริมป่าซาง จำกัด จังหวัดลำพูน สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด จังหวัดพะเยา สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัดและสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด จังหวัดน่านและสหกรณ์การเกษตรป่าแดด จำกัด จังหวัดเชียงราย หรือติดต่อสั่งซื้อที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ และส่วนกลางในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสั่งซื้อได้ที่กองพัฒนาสหกรณ์ ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5152 หรือ 08 1911 3225

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ