ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปอบแห้ง “เกวียนทอง” รสชาติดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

อบแห้ง เป็นหนึ่งในแนวทางถนอมอาหารในอีกหลายวิธี เช่น การตากแดดอย่างกล้วยตาก หรือผลไม้กวน เพื่อต้องการเก็บไว้ทานได้นานขึ้น โดยยังคงรักษาคุณภาพกลิ่น สี และรสหวานตามธรรมชาติไว้ เพียงแต่มีปริมาณน้ำตาลที่ต่ำกว่าผลไม้สด จึงเหมาะอย่างยิ่งกับผู้คนทุกเพศวัย หรือผู้ป่วยเบาหวาน

แบรนด์ “เกวียนทอง” ผลิตผลไม้แปรรูปอบแห้งหลายชนิดที่ปลูกในพื้นที่ทางภาคเหนือ โดยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้คิดค้นสูตรส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด ผ่านการรับรองคุณภาพ ความปลอดภัย ส่งขายตลาดในและต่างประเทศ

คุณเหนือสุชา สีห์นราสถาพร หรือ คุณหล้า

คุณเหนือสุชา สีห์นราสถาพร หรือ คุณหล้า เจ้าของแบรนด์ บอกถึงที่มาว่า ครอบครัวเป็นชาวสวนลำไย ตั้งแต่เด็กลำไยที่ครอบครัวปลูกเป็นอาชีพสร้างรายได้ประสบปัญหาราคาตกต่ำอยู่เป็นประจำและเป็นระยะเวลายาวนาน จึงหาทางแก้ไขด้วยการนำมาแปรรูปอบแห้งเหมือนจังหวัดลำพูนที่ประสบความสำเร็จแปรรูปอบแห้งเป็นลำไยสีทอง

เส้นทางสู่ธุรกิจเริ่มต้นขึ้นในปี 2547 มีโอท็อปเข้ามาในชุมชน ซึ่งในพื้นที่มีเพียงคุณหล้ารายเดียวที่แปรรูปอบแห้งลำไย ดังนั้น ทางอำเภอจึงได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ตลอดจนปรับปรุงสภาพพื้นที่ผลิตและแปรรูปให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน พร้อมกับหาช่องทางการตลาดควบคู่ด้วย

ลำไยอบแห้ง

ต่อมาผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งของคุณหล้าได้รับ อย. เป็นผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอเพื่อคัดสรรระดับประเทศจนได้โอท็อป ระดับ 3 และระดับ 4 ดาวในเวลาต่อมา ได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ไปขายตามงานแสดงหลายแห่ง รวมทั้งที่เมืองทองธานีมีลูกค้าติดต่อมาหลายราย จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจสินค้าแปรรูปอบแห้งอย่างสมบูรณ์

ผลสำเร็จจากลำไยอบแห้ง คุณหล้า มองว่า ในเมื่อมีทักษะ ความสามารถ เครื่องมืออุปกรณ์ และศักยภาพจากการแปรรูปลำไยอบแห้งพร้อมอยู่แล้ว ไม่ควรหยุดอยู่เท่านี้ จึงได้คิดค้นนำผลไม้ในพื้นที่ทางเหนือมาแปรรูปต่อยอดเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าอีกหลายชนิด ได้แก่ มะม่วงอบแห้ง สับปะรดอบแห้ง มะเขือเทศอบแห้ง สตรอเบอร์รี่อบแห้ง ลิ้นจี่อบแห้ง และล่าสุดที่เตรียมไว้เป็นมะขามแช่อิ่ม

เนื้อลำไยเตรียมเข้าเตาอบแห้ง

ผลไม้แต่ละชนิดที่นำมาแปรรูปอบแห้ง คุณหล้า บอกว่า รับซื้อมาจากชาวสวนที่ปลูกในพื้นที่ทางภาคเหนือในช่วงที่ราคาขายผลผลิตตกต่ำเพราะราคาไม่สูง ขณะเดียวกัน ยังเป็นการช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้แทนที่จะปล่อยให้ผลผลิตถูกทิ้งเสียหายเปล่าประโยชน์

ตัวอย่างการผลิตลำไยอบแห้ง เมื่อได้ผลผลิตสดเข้ามาแล้วจะนำมาล้างสิ่งสกปรกที่ติดกับเปลือกด้วยน้ำสะอาดก่อนในเบื้องต้น จากนั้นแกะเปลือกออก แคะเม็ดออก และนำเนื้อลำไยไปล้างน้ำ 2 ครั้ง ทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำก่อนแล้วจึงนำไปวางที่ตะแกรงเพื่อเข้าสู่กระบวนการอบแห้ง เริ่มต้นอบด้วยความร้อน 70 องศาเซลเซียส แล้วค่อยลดอุณหภูมิลงเหลือ 65 องศาเซลเซียสเมื่อเริ่มแห้ง โดยใช้เวลาอบจนเสร็จประมาณ 10-12 ชั่วโมง เมื่อลำไยเย็นจึงนำมาคัดแยกคุณภาพอีกครั้งก่อนจะนำไปบรรจุใส่ถุงหรือหีบห่อเพื่อขาย แต่ละครั้งที่อบลำไยใช้ลำไยสดประมาณ 1 ตัน ลำไยอบแห้งที่ยังไม่ได้ขายสามารถเก็บสต๊อกไว้ในห้องเย็น

ผลสับปะรดที่เลาะตาแล้วล้างเรียบร้อย
ฝานสับปะรดเป็นแผ่นใส่ตะแกรงเตรียมอบ

สับปะรดที่รับซื้อมาแล้ว ให้นำมาปอกเปลือก เลาะตา แล้วนำผลไปใส่ถุงที่มีน้ำตาล คลุกให้ทั่ว กลับด้านเพื่อให้น้ำตาลซึมเข้าเนื้อทั่วผล ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วนำมาหั่นฝานเป็นชิ้นหนาประมาณ 1 เซนติเมตร ให้นำไปเรียงในถาดเพื่อเข้าสู่กระบวนการอบด้วยอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอบ 12-15 ชั่วโมง

สำหรับมะม่วง ในช่วงแรกเริ่มใช้พันธุ์แก้วขมิ้นจากจันทบุรี ตอนนี้ใช้มะม่วงที่ปลูกทางภาคเหนือเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นมหาชนก จินหวง หรือแดงจักรพรรดิ โดยใช้กระบวนการอบแห้งเช่นเดียวกับลำไยและสับปะรด ส่วนมะเขือเทศกับสตรอเบอร์รี่ต้องผ่านการแช่อิ่มก่อนแล้วจึงนำไปอบแห้ง

มะม่วงอบแห้ง

ด้านการใช้เทคโนโลยีแปรรูป คุณหล้า บอกว่า เตาอบเป็นหัวใจสำคัญ สมัยเริ่มแรกได้พัฒนาเตาอบที่ให้พลังงานความร้อนจากฟืนมาเป็นพลังงานแก๊สจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาด้านมลพิษควันและความสกปรก ถึงวันนี้เปลี่ยนเตาอบมาแล้วกว่า 10 ครั้ง เนื่องจากใช้งานมาก ชำรุด ทรุดโทรม ทั้งยังต้องพัฒนาปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเพื่อให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ส่วนงานด้านอื่นจะใช้แรงงานคนเพราะต้องการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ในเรื่องสุขอนามัยให้ความสำคัญมาก โดยคุณหล้าได้ผ่านการอบรมด้านสาธารณสุขมา ทั้งยังได้รับมาตรฐานรับรองทั้ง อย. ฮาลาล รวมถึงยังได้รับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานทุกปี

สับปะรดอบแห้ง

แบรนด์ “เกวียนทอง” ผลไม้แปรรูปอบแห้งมีตลาดขายทั้งในและต่างประเทศ ถ้าเป็นลำไยสีทองทางตลาดจีนนิยมจะมีพ่อค้ามารับซื้อเพื่อนำไปขาย ถ้าตลาดในประเทศจะแพ็กใส่กล่องหรือห่อส่งขายตามห้าง ตามร้านขายของฝาก มะม่วงที่ส่งไปขายต่างประเทศจะใช้แบรนด์ตัวเอง สำหรับสับปะรดจะมีลูกค้าประจำมารับซื้อไปส่งขายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนในแบรนด์ของเขาเอง นอกจากนั้น ยังออกบูธสำคัญหลายแห่งทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดสั่งซื้อผลไม้แปรรูป แบรนด์ “เกวียนทอง” ได้ที่โทรศัพท์ 089-851-6235

สตอรเบอร์รี่อบแห้ง
มะเขือเทศอบแห้ง
สินค้าวางขายในโมเดิร์นเทรดชื่อดัง